<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> BlendexVidensbrevombredygtigecertificeringer
.-.
Blendex A/S

Annonce

Blendex Vidensbrev om bæredygtige certificeringer

Vi sender Vidensbrevet #2/2019 ud i denne uge, og du kan stadig nå at tilmelde dig.

Blendex Vidensbrevet indeholder blandt andet interview med arkitekt M.Arch og DGNB konsulent, Casper Østergaard Christensen, GXN. Artiklen, ”Bæredygtighed er mere end tykke vægge og tang på taget”, har udgangspunkt i ”Guide to Sustainable Certifications”, hvor GXN har analyseret ti certificeringsordninger.

“En bæredygtig certificering kan modvirke fejl og mangler, da man er tvunget til at tænke sig godt om. Den kan give ny indsigt i, hvad bæredygtighed handler om. Og endelig er et certificeret byggeri mere værd i kroner og ører end et byggeri uden certificering,” siger Casper Østergaard Christensen.

Tilmeld dig Blendex Vidensbrevet her. Det udkommer cirka 4 gange om året.

Solafskærmning, indeklima, lys, energi & bæredygtighed: Udover at være en professionel partner for byggebranchen, ønsker Blendex også at formidle viden om emner relateret til solafskærmning og det bæredygtige byggeri. Viden, som vores samarbejdspartnere kan anvende konkret eller lade sig inspirere af. 

Besøg vores Vidensbank.

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Blendex