<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Brugeroptimeret styring til alle behov
.-.
Brugeroptimeret styring til alle behov

Annonce

Brugeroptimeret styring til alle behov

Solafskærmning er en fysisk bevægelig del med stor betydning for brugernes generelle komfort, men desværre oplever de ofte, at solafskærmningen ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Det brugervenlige styringskoncept, sunsync, udviklet af blandt andre Blendex, kan programmeres, så det imødekommer den enkelte brugers behov. Konceptet er designet i fire versioner: Den klassiske, den moderne, den fremtidssikrede og den optimale løsning.

 

Læs om det skalérbare styringskoncept, sunsync. Det er også muligt at downloade datablade og eldiagrammer. 

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Brugeroptimeret-styring-til-alle-behov