<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Dynamiske facader kan fremme et sundt indeklima
Blendex A/S

Annonce

Dynamiske facader kan fremme et sundt indeklima

Solafskærmning har stor betydning for brugernes arbejdsevne, trivsel og generelle komfort. Det er derfor afgørende, at produktets styringssystem er fleksibelt og brugeroptimeret.

Vores styringskoncept sunsync™ omfatter blandt andet avanceret digital automatisk styring. Med denne løsning styres solafskærmningen fra en vejrstation, der registrerer solintensitet, temperatur, nedbør, vindhastighed og vindretning. Således kan temperaturen automatisk holdes på et behageligt og stabilt niveau inde i bygningen. Løsningen er blandt andet velegnet til domiciler med store glasfacader. Udover at fremme et sundt indeklima kan den rigtige solafskærmningsløsning også reducere energiforbruget til køling med op til 30 procent.


Fem facts om sunsync™

  • Sunsync™ spænder fra simpel analog styring til avanceret digital styring. 
  • Sunsync™ er designet til at dække alle brugeres behov for styring uanset projektets størrelse, kompleksitet og prisniveau.
  • Sunsync™ kan integreres og optimeres i forhold til bygningens øvrige styring og via gateways kommunikere med de fleste CTS-protokoller.
  • Sunsyncs™ tekniske eksperter gør en stor indsats for at implementere sunsync™ i forhold til krav og ønsker, så brugerne får den optimale løsning for et sundt indeklima.
  • Sunsync™ er udviklet af Fischer Danmark A/S og Blendex A/S på baggrund af flere årtiers erfaring med dynamisk solafskærmning. Det sælges gennem begge virksomheder i hele Skandinavien.


Læs mere om sunsync™

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk