<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> En bygning skal designes efter aarstiderne
Blendex A/S

Annonce

En bygning skal designes efter årstiderne

Hvis en bygning skal fungere bedst muligt energimæssigt og i forhold til indeklimaet, er det nødvendigt at designe en sommer- og en vinterudgave.
 

Derfor bør kravene i Bygningsreglementet indrette sig på en mere præcis måde i forhold til de årstidsmæssige udfordringer. Det mener arkitekt MAA, Ph.d. Rob Marsh, bæredygtighedschef, C.F. Møller.

”Vi har brug for en mere differentieret lovgivning, der tydeligt tager hensyn til, hvordan bygninger og deres tekniske installationer fungerer på forskellige årstider. Alt for mange i byggesektoren er låst fast i at løse vinterproblematikken, selv om vi efterhånden har de største problemer om sommeren, hvor overophedning er blevet den dominerende problemstilling, fordi klimaet jo bliver varmere og varmere.”

Udvendig solafskærmning nødvendig

Der kan skrues på de forskellige funktioner i bygningen alt efter årstiden. Rob Marsh peger på solafskærmning, som en af mulighederne.

”Solafskærmning er nødvendig i forhold til den mængde af sollys og varme, der lukkes ind i rummet. Ønsker man fx at samle mange point i den bæredygtige certificering DGNB, er det et krav, at bygningen har udvendig og justérbar solafskærmning. Bygningsreglementet kunne derfor indeholde en mere præcis beskrivelse af udvendige solafskærmningssystemer og, hvordan systemerne skal fungere sommer og vinter,” siger Rob Marsh, som også mener, at det ville være hensigtsmæssigt helt at fjerne den indvendige solafskærmning som mulighed i energirammeberegninger.

Læs hele vores interview med Rob Marsh  

 

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk