<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Et godt indeklima kan ge indtjeningen
.-.
Et godt indeklima kan øge indtjeningen

Annonce

Et godt indeklima kan øge indtjeningen

Et nyt dialogværktøj synliggør, hvor meget det økonomiske tab er, hvis der slækkes på kravene til indeklimaet. Og omvendt er det muligt at aflæse potentialet for indtjening i kroner og ører, hvis der investeres i en forbedring af indeklimaet.

Værktøjet er udviklet af DTU, Teknologisk Institut og InnoBYG i samarbejde med aktører fra byggebranchen. Målgruppen er ingeniører, energirådgivere, arkitekter og bygherrer.

Geo Clausen har i mange år forsket i sundhed og komfort. De seneste 15 år har han også interesseret sig for medarbejderes arbejdsindsats set i et indeklimaperspektiv.

”For kan vi dokumentere den sammenhæng, har vi jo et rigtig godt argument for forbedringer. Argumenter alene gør det dog ikke. Byggebranchen har i en vis udstrækning negligeret sammenhængen mellem indeklima og præstation, men kan man gøre det op i penge, er der nok mulighed for en større lydhørhed,” siger Geo Clausen.

Læs hele vores interview med Geo Clausen.

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Et-godt-indeklima-kan--ge-indtjeningen