<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Faldgruber ved projektering af solafsk rmning
.-.
Faldgruber ved projektering af solafskærmning

Annonce

Faldgruber ved projektering af solafskærmning

Blendex er en professionelle samarbejdspartner, når der skal skabes overblik over projekteringen. Vi rådgiver fra A til Å i alle typer og størrelse af projekter og afdækker alle problemstillinger, så vi sikrer, at kunden får de rigtige produkter til den rigtige løsning. 

Vores erfaring har lært os, at man ofte glemmer en række punkter i forbindelse med projektering af solafskærmning. En af de største faldgruber er grænseområderne mellem de forskellige leverandører. Det er især vigtigt at få præciseret, hvilken leverandør der har ansvar for disse opgaver:
 
•    Boring af huller gennem facaden til motorkabler
•    Trækning af ledninger til solafskærmningen
•    El-installation
•    Montering af relæbokse
•    Montering af betjeningstastaturer og følere
•    Tilslutning til CTS

Vindstabilitet
Ofte sælges vindfølsomme solafskærmningsprodukter uden den fornødne vægt i bundskinnen. Det betyder, at produktet bliver ekstra vindfølsomt og dermed ikke kan anvendes så ofte, som ønsket. 

Nødudgange og redningsåbninger
Det er nødvendigt at tage højde for nødudgange og redningsåbninger ved projektering af solafskærmning. Man kan fx vælge at udforme solafskærmningen, så den ikke dækker det pågældende område, eller at indkalkulere et nødstrømsanlæg, så afskærmningen, automatisk eller manuelt, kan køres op i tilfælde af strømsvigt.

Læs mere om, hvilke aspekter der indgår i projektering af solafskærmning
 
Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Faldgruber-ved-projektering-af-solafsk-rmning