<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Gentaenkning af lys kan fremme sundhed i byggerier
Blendex A/S

Annonce

Gentænkning af lys kan fremme sundhed i byggerier

Lys er sundhedsfremmende og styrker vores generelle velvære, men i nye byggerier bør lys tænkes ind i en større helhed for at have optimal helbredsmæssig effekt, mener arkitekt MAA, Ph.d. Carlo Volf.

 

Dagslyset påvirker os både fysisk og mentalt. Carlo Volf står, sammen med seniorforsker Kjeld Johnsen, bag projektet ’Sundere dagslys og kunstlys – Nye veje mod lavenergiarkitektur 2020´. Carlo Volf plæderer for, at vi får meget lys, fordi det gavner vores sundhed og velvære, men pointerer også, hvor vigtigt det er at finde balancen:

”Vi kan ikke bare maksimere glasarealerne i bygningen og på den måde få mere lys ind. For det første bliver lyset for dårligt med 3-lags glasset, og for det andet får vi problemer med for meget varme – godt hjulpet på vej af dagens lavenergibyggeri. For at undgå overtemperaturer – både sommer og vinter – monterer vi så solafskærmning for at kunne opholde os i bygningen. Solafskærmning er helt klart nødvendig for at understøtte et godt indeklima. Men jeg mener, vi burde differentiere brugen af den. Naturligvis skal vi skærme os mod solen og dermed overophedning om sommeren. Men om vinteren, når solen står lavt på himlen, burde vi kunne nøjes med blændingsafskærmning og så i øvrigt udnytte solen til opvarmning.”

Hvis vi vil have sunde byggerier, skal de enkelte elementer i byggeriet tænkes sammen, så de ikke modarbejder hinanden.

 

Læs hele vores interview med Carlo Volf om det sunde byggeri i Vidensbanken

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk