<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Mobile loesninger skaber dynamiske facader
Blendex A/S

Annonce

Mobile løsninger skaber dynamiske facader

Facader er en væsentlig del af bygningers æstetik, men i dag stilles der i BR18 også en lang række funktionsmæssige krav til dem.

 

De skal blandt andet sikre den rette mængde dagslys i bygningen, hindre blænding og uønsket indkig, fremme indeklimaet, nedsætte udefrakommende støj og regulere energiforbruget. Nogle af disse krav kan være i indbyrdes konflikt eller udfordret af omskiftelige vejrforhold. Derfor er det ofte hensigtsmæssigt at anvende mobile facadeløsninger, der giver mulighed for hele tiden at kunne transformere facaden efter de aktuelle forhold.


Mobil solafskærmning bidrager til at efterleve flere af disse funktionsmæssige krav. Blendex har netop lanceret markedets største og mest varierede skydeskoddeprogram. Skodderne leveres som standard motoriseret med mulighed for automatisk styring baseret på sol- og temperatursensorer samt tidsure. Programmet er skabt på baggrund af mange års erfaring og et tæt samarbejde med arkitekter.

 

Læs mere om det nye skoddeprogram

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk