<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Solafsk rmningens rolle bliver stadig vigtigere
.-.
Solafskærmningens rolle bliver stadig vigtigere

Annonce

Solafskærmningens rolle bliver stadig vigtigere

Både kravene til indeklimaet og energiforbruget får en ekstra tand i BR20. Men der lægges vægt på, at energistramningerne ikke må ske på bekostning af indeklimaet. Derfor er de detaljerede vejledninger om indeklimaet en smule skrappere end i BR15, fx stilles der krav om mere dagslys.

”At BR20 ikke er en forringelse af indeklimaet betyder jo samtidig, at solafskærmning får en stadig vigtigere rolle at spille, fordi den er alfa og omega i forhold til både regulering af dagslys og det termiske indeklima,” mener seniorforsker Kjeld Johnsen, Aalborg Universitet København.

Kjeld Johnsen påpeger, at standarden bør være 2-lags ruder med klart glas, som lukker 84 procent af lyset ind i kombination med en god solafskærmning.

”Der trænger godt nok mere sol ind i rummet med 2-lags ruder – nogle vil mene, det skaber for meget varme – men da vores energiforbrug til opvarmning af bygninger stadig er større end til køling, kan vi godt lukke den ekstra, gratis, solvarme ind i vintermånederne, når bygningen opvarmes.”

Læs hele interviewet med Kjeld Johnsen her 
Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Solafsk-rmningens-rolle-bliver-stadig-vigtigere