<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vi har brug for nye strategier i lavenergiarkitektur
.-.
Vi har brug for nye strategier i lavenergiarkitektur

Annonce

Vi har brug for nye strategier i lavenergiarkitektur

For at hindre overophedning og skabe et godt indeklima, er det nødvendigt at designe en sommer- og en vinterudgave af en bygning samt at udvikle en mere nuanceret designproces.

Glaspartiernes størrelse og facadens udformning skal reducere overophedning om sommeren og minimere varmetab om vinteren. Samtidig skal vinduernes størrelse og rummenes geometri sikre en tilstrækkelig dagslystilførsel om vinteren og mulighed for naturlig ventilation med natkøling om sommeren.

”Det er en kompliceret balancegang, som betyder, at det er nødvendigt, meget tidligt i designprocessen, at inddrage og vurdere alle disse faktorer. Vi har brug for en mere nuanceret designproces for lavenergiarkitektur, hvor vi sammentænker energibesparelser med et godt termisk indeklima og ordentlige dagslysforhold,” mener arkitekt MAA og bæredygtighedschef Rob Marsh, C.F. Møller.

Læs hele interviewet med Rob Marsh

Kontaktinformation
Blendex A/S
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
Tlf:44480956
Email:   salg@blendex.dk
Vi-har-brug-for-nye-strategier-i-lavenergiarkitektur