<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Build 17 leverer loesninger til det sund indeliv
Build-17

Annonce

Build-17 leverer løsninger til det sunde indeliv

Build-17 har leveret og været med til at opføre det første TEWO-træhus på Endelave. Huset bygges som et helårshus som erstatning til et tidligere hovedhus på en gård og vil i endelig udgave stå med smukke træfacader op mod de andre bygninger.

 

Huset er bygget med TEWO-Elementer der er et isoleret massivtræ- hulrumselement. Elementerne er benyttet i de bærende ydervægge, skillevægge, indervægge, brystværnelementer samt andre udfyldningselementer med en anden bærende konstruktion. 

 

TEWOs byggesystem baserer sig på en generisk byggeklods som er velegnet til kosteffektiv industriel masseproduktion og hurtig montage.

 

Tewo er et nyt og patenteret byggeelement som kombinerer det bedste fra bindingsværk og massivtræ til et kvalitetsprodukt med hensyn til styrke, byggetid og miljø. Trækonstruktionen som substituerer konventionelle betonelement løsninger sikrer samtidig en signifikant reduktion af CO2.

LOGO build17
Et åndende hus – et bedre indeklima

Tewo er et af meget få byggesystemer som har teknisk godkendelse til ikke at bruge plastik – diffusions spærre. Systemet sikrer en diffusions åben, åndende konstruktion som giver et sundere indeklima. Træ har i tillæg mange helbreds øgende egenskaber som balancering af luftens fugtindhold, varmelagering og lyd.

 

Huset´s energikilde er løsningen ”Living Better” fra Horn Group hvor Ventilationsvinduet kombineret med en afsugsvarmepumpe, sikrer konstant naturlig tilførsel af frisk luft hvor energien genvindes i en varmepumpe som producerer gulvvarme og brugsvand. En simpel løsning som også har vist sig at være den billigste sammenlignet med et Genvex ventilationsanlæg kombineret med et jordvarmeanlæg

 

Træhuskonstruktionen kombineret med ”Living Better” var den mest konkurrencedygtige løsning som samtidig sikrer et sundt indeklima og en sund bygning.

 

Som bekendt opholder et moderne menneske sig 90% af sine levetid indendørs, hvilket kombineret med tætte bygninger har ført til livstidssygdomme og dårlig trivsel. Erfaringer har vist at personer med kronisk astma kan blive medicin fri ved at flytte i træbaseret byggeri med naturlig ventilation. Løsningerne er der således til at man kan bygge sundt og indenfor Byggereglementet som samtidig kan konkurrere prismæssigt med konventionelle løsninger og derfor ser Build-17 frem til at møde bygherrerne på nye projekter og renoveringer.

 

Kontaktinformation
Build 17
Firskovvej 36
2800 Kgs. Lyngby.
Tlf:29 47 99 55
Email:   ct@build