<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Labyrinth
CO&LT

Annonce

Labyrinth

Colt Labyrinth er velegnet til naturlig ventilation, udviklet til at give konstant, regnsikker ventilation. Labyrinthen er især velegnet til industrier, der genererer store mængder varme og støj til gene for det omgivende miljø. Den varme overskuds-luft bortledes gennem de labyrintformede lameller og lydproblemer løses ved at montere lyddæmpere under Labyrinth enheden – kun med minimal indflydelse på ventilationsenheden.

 

Læs mere her

Kontaktinformation
CO&LT ApS
Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf:4870 2280
Email:   info@colt.dk