09

Lamelbaseret brandventilation i varme luftsluser i Byporten Syd

 

CO&LT leverede 21 stk. Coltlite brandventilationsenheder til Byporten Syd i Aarhus. Teknikken i varme luftsluser er den billigste, mest enkle og mest funktionssikre løsning til at sikre effektiv brandventilation og røgudluftning i høje etageejendomme.

 

 

Af Flemming Østergaard

 

Varme luftsluser er et krav til nybyggeri ifølge Bygningsreglementet og er specifi­ceret yderligere i DBI Retningslinje 027 for Brandventilationsanlæg. Hensigten med luftsluserne er at etablere en sikker flugt­vejstrappe i tilfælde af brand.

 

”Tidligere lavede man åbne, kolde luftslu­ser, men af hensyn til bygningens samlede varmetal vælger man at bruge disse lamel­baserede brandventilationsenheder i varme luftsluser. Trappen ændres fra en udvendig flugtvejstrappe til en indvendig. Så kan man jo betragte arealet i flugtvejstrappen som værende et uderum, når man etablerer dis­se luftsluser, der jo kun bliver brugt, når der kommer et signal fra et ABA-anlæg,” forkla­rer Lars Larsen, indehaver og ansvarlig for salg i Øst hos CO&LT.

 

CO&LT leverede Coltlite brandventilati­onsenheder, CE-mærkede og testede og cer­tificerede i henhold til DS/EN 12101-2, til By­porten Syd i Aarhus - et erhvervsbyggeri i 11 etager.

 

 

NytRed

 

 

Coltlite brandventilationsenheder

Løsningen anvendes, hvor der er brug for lodrette åbningsarealer i facader for luftslu­ser og brandventilation. Det er reelt et vin­due som alle andre, men opdelingen i la­meller øger effektiviteten og giver en langt højere Cv faktor. Cv faktoren er omkring 0,58, og det betyder, at enheden opnår den dobbelte effekt af et normalt vindue, der kan åbnes 30 grader. Den præcise Cv faktor afhænger af dimensionen på vinduet og la­mellen, og derfor opfordrer Lars Larsen til at henvende sig til CO&LT for eksakte bereg­ninger i de konkrete tilfælde. Opbygningen af enheden er i ekstruderet rammeprofil og enten med isoleret termorude i 2 eller 3 lags termorude - alt efter anvendelse og behov. Hvis der ikke ønskes termorude, kan 2-lags isoleret panelopbygning tilbydes.

 

U-værdierne for Coltlite lamelvinduer af­hænger af opbygningen og termorudens data. Hvis der vælges en type CL3 i kombi­nation med en 3-lags termorude, kan der nås en samlet U-værdi på helt ned til 1,1 W/ m2K. Forholdet mellem højde og bredde på hele vinduet og lamellen har dog også ind­flydelse, og derfor kræves der også her ek­sakte beregninger i de konkrete tilfælde for at få den præcise U-værdi.

 

 

05

 

 

 ”I Byporten Syd var det tænkt ind fra starten, at man ønskede at etablere varme luftsluser. Og generelt taler vi jo om nybyg­geri, når vores brandventilationsenheder skal anvendes. Ældre bygninger renoveres sjældent efter de nye regler. Man kunne også have valgt kolde luftsluser til Byporten Syd eller overtryksbaserede ventilationsan­læg. Fordelen ved varme luftsluser er, at det er den billigste løsning samtidig med, at det er en enkel teknik, hvor funktionssikkerhe­den er i top,” siger Lars Larsen.

 

Coltlite enhederne kan indbygges i alle facadetyper. Enten selvstændige vindue­selementer, men forskellige typer adapter­flanger gør det også muligt at sammenbyg­ge med stort set alle facadeprofilsystemer. Coltlite leveres oftest helt samlet, men af hensyn til håndtering og vægt kan enheder­ne også leveres som rammeopbygningen separat med efterfølgende enkel montage af de enkelte lamelvinduer. Bredde og højde på vinduerne spænder fra hhv. 300-2500 mm og 300 mm-3000 mm, mens den enkel­te lamelhøjde varierer fra 150 mm-500 mm. Coltlite produceres udelukkende på ordre i alle dimensioner.

 

Herunder kan du se en video om Byporten

 

 

 

Faktaboks

CO&LT tilbyder løsninger inden for Brandventilation - Termisk, Mekanisk, Røg- og brandgardin, Naturlig ventilation, Solafskærm­ning, Lamelbeklædning, Service og vedligehold. CO&LT er certificeret til design, udførelse og service af ABV-anlæg i henhold til DBI Ret­ningslinje 001.