<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Solar C En af de mest effektive solafskaermninger
CO&LT

Annonce

Solar C - En af de mest effektive solafskærmninger

Det vigtige ved en solafskærmning er, at holde solens varme uden for bygningen, så man kan opnå behagelige arbejdstem-peraturer, men det er også vigtigt, at der opnås maksimalt dagslysindfald og næsten endnu vigtigere, at der gives mulighed for fuldt udkig fra bygningen.

 

Solar C etableres med et udhæng over vinduet. Opbygningen er af lameller, der er udformet med en afstand, så det giver maksimal solafskærmning, men også mak-simalt dagslysindfald mellem lamellerne. Bredden af udhænget er vigtigt og skal besluttes, dels ud fra funktionskravet til solafskærmningen, men med respekt for bygningsarkitekturen.

 

Læs mere her

Kontaktinformation
CO&LT ApS
Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf:4870 2280
Email:   info@colt.dk