<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Structural Afskaerming af ventilationsanlaeg paa tag
CO&LT

Annonce

Structural - Afskærming af ventilationsanlæg på tag

Ofte ser man ventilationsanlæg placeret på tage af nybyggerier. Ikke alle synes, det er lige pænt, og der kræves ofte en afskærmning, men hvilken løsning skal

vælges: Colt Structural !

 

Colt Structural lamelvæg er et fleksibelt lamelsystem udført i aluminium. Med lamelløsningen opnås et ensartet indtryk af tagområdet, frem for det teknisk spraglede indtryk som ventilationsanlæg med

diverse rørføringer giver.

 

Læs mere her

Kontaktinformation
CO&LT ApS
Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf:4870 2280
Email:   info@colt.dk