<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Niels Bohr i beton
Niels Bohr i beton

Annonce

Niels Bohr i beton

Både DTU og Niels Bohr Instituttet er under forvandling med omfattende udvidelser. Contiga Tinglev A/S står bag betonelementerne til byggeprojekterne – med 3D, specialdesign og synlighed som stærke trumfkort.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Niels Bohr Instituttet er eksempler på to af de største udvidelser af undervisnings- og forskningscentre i Københavnsområdet i de senere år. Og i begge tilfælde har sønderjyske Contiga Tinglev A/S stået for betonelementerne til de vidt forskellige, men begge omfangsrige og udfordrende byggeprojekter:

 

- Vi har leveret samtlige betonelementer helt fra den nederste kælder to niveauer under jorden til den øverste etage i femte etages højde på DTU i de nye bygninger 201-205.

 

Det gælder alle vægge, huldæk – og specialdesignede ribbe-elementer, så en lang række installationer kunne forblive skjulte, siger Karsten Rewitz, adm. direktør hos Contiga Tinglev A/S, der har mere end 30 års erfaring med design, produktion og montering af betonelementer.

 

Læs mere om Beton

 

Frem i lyset med betonen

Til gengæld er beton ikke nødvendigvis noget, der skal skjules og gemmes af vejen, men også i sig selv et råt visuelt udtryk, der både kan tjene et funktionelt, bærende og æstetisk formål:

 

- Det er et ret imponerende byggeri, som bl.a. har dobbelt kælder med synlig beton i forbindelsesgangene til de allerede eksisterende bygninger, ligesom der også i andre dele af det omfattende byggeri er synlige betonvægge, fortæller Karsten Rewitz.

 

 

Niels Bohr i 3D og skæve vinkler

Også til det nye byggeri på Niels Bohr Instituttet på Jagtvej i København er der leveret en række synlige betonvægge. Contiga Tinglev A/S har leveret alle betonelementer, herunder vægge, bjælker, søjler, huldæk og TT-dæk.

 

Konstruktionen og designet af betonelementerne er foregået i tæt samarbejde med Rambøll og med udgangspunkt i den nyeste 3D-teknologi, der betyder sikkerhed, stor præcision og færre usikkerhedsmomenter.

 

I modsætning til det mere stringente og firkantede DTU-byggeri bærer projektet på Niels Bohr Instituttet arkitektonisk set præg af talrige skæve vinkler, hvilket igen har krævet helt specialdesignede betonelementer fra Contiga Tinglev A/S, som desuden har anvendt kraftig armering til at bære den store gangbro over Jagtvej.

 

Projekterne har med andre ord betydet udfordringer og løsninger, der samtidig også giver ny lærdom.

 

Koordinering et must til store opgaver

- Både DTU og Niels Bohr har været udfordrende og virkelig spændende projekter, som vi også har lært meget af. Og vi har vist, at vi kan løfte opgaven og designe og levere til projekter af denne størrelse og kompleksitet.

 

Og så illustrerer begge byggerier, at det er drønvigtigt, at koordineringen mellem leverandører, udførende og alle andre led fungerer optimalt. Hos Contiga Tinglev har vi de seneste to år sat særligt stor fokus på vores tekniske afdeling, som i dag er tre gange større end før DTU-projektet, slutter Karsten Rewitz.

Contiga-Tinglev

Contiga Tinglev A/S

» Komplette løsninger

» Industribyggeri

» Hotel byggeri

» Boligbyggeri

» Offentligt byggeri

Kontaktinformation
Contiga Tinglev A/S
Mads Clausensvej 58
6360 Tinglev
Tlf:+45 72 17 10 00
Web:
Email:   tinglev@contigatinglev.dk