Nye markedsandele venter Dana Lim i en vækstende byggebranche

Annonce

Nye markedsandele venter Dana Lim i en vækstende byggebranche

Dana Lim fastholder vækstkursen i den skandinaviske byggeindustri, hvor fleksible og handlekraftige leverandører i stigende grad efterspørges. Producenten vækster mere end markedet som helhed herhjemme og er klar til en øget indsats for at erobre markedsandele i Norge og Sverige.

 

Byggeriet og dermed markedet for byggematerialer er inde i en god og bæredygtig udvikling, konstaterer Dana Lims adm. direktør Lars Christensen. Udsigterne er positive, og en stabil og bæredygtig vækst er at foretrække frem for den forcerede udvikling, byggeriet i perioder har været præget af. Stabil vækst giver overskud og overblik til at arbejde langsigtet og strategisk med kvaliteten. Både kvaliteten i produkterne og i forretningen, og sådan foretrækker man det hos Dana Lim, der er Danmarks førende producent af lim, spartel- og fugemasse.

 

- Vi kan glæde os over, at Dana Lim vækster mere end markedet som helhed. Vi har øget omsætningen og taget markedsandele i et konkurrencepræget marked. Det tager vi som udtryk for, at vores strategi om at levere den bedste kvalitet og drive den mest markedstilpassede organisation i branchen er den rigtige. Vi er stolte af og taknemmelige for den tillid, vores kunder viser os, og vi vil fortsat arbejde målrettet for at leve op til den, udtaler adm. direktør Lars Christensen.

 

Læs mere om Maling, Lim & Lakker

 

Stærke konkurrencefordele i Norden

Ifølge Lars Christensen er det ambitionen at være den markedsledende aktør inden for lim og fugemasser i hele Norden. Det betyder, at Dana Lim skal erobre markedsandele i Norge og Sverige, og det er man godt i gang med. Virksomheden har således styrket indsatsen i de to lande, og de positive resultater, som er opnået ved det, giver direktøren en stærk tro på, at Dana Lim også kan blive markedsledende i Norge og Sverige.

 

- Det er et ambitiøst mål, for især når vi bevæger os uden for Danmarks grænser, er Dana Lim i konkurrence med meget store paneuropæiske koncerner. Det har vi respekt for, men det får os ikke til at ryste på hånden. Det er nemlig ikke en entydig fordel at være en stor koncern. Store organisationer kan for eksempel have tunge og formelle beslutningsprocesser, der gør det vanskeligt for dem at reagere hurtigt på ændringer i markedet. I Dana Lim har vi en størrelse, der er ideel i forhold til vores vækstambitioner. Vi er store nok til selv at udvikle innovative produkter, der løser vores kunders udfordringer, men ikke så store, at vi ikke kan reagere hurtigt på nye tendenser i markederne, siger han og fortsætter:

 

- Den agilitet, som Dana Lims organisation og måde at tænke på giver os, udgør en stærk konkurrencefordel på vores vækstmarkeder i Norden. For eksempel når vi skal tilpasse vores produkter til andre byggetraditioner og -metoder. Agilitet er en betydelig del af forklaringen på Dana Lims vækst. Det ligger dybt i vores dna at lytte til vores kunders behov og gøre vores bedste for at opfylde dem. Det gør vi i Danmark, og det vil vi gøre i Norge og Sverige. I 2017 og i årene der følger.

 

Proaktivitet og hurtig reaktionstid

Lars Christensen er ikke i tvivl om, at Køge-virksomheden tydeligt oplever et øget behov for proaktiv service og effektive kvalitetsløsninger blandt byggeriets professionelle. 

 

- For os har kombinationen af tæt kundedialog og et bredt produktsortiment, der løbende udvides og videreudvikles, unægteligt været en god vækstkatalysator på det nordiske marked. Ikke mindst branchens dynamik og kundernes skiftende behov kalder på proaktivitet og hurtig reaktionstid, fortæller Lars Christensen.

 

Godt håndværk og fagligt fokus

Lars Christensen mener, at den positive udvikling i byggesektoren ikke blot betyder flere opgaver til håndværkere og entreprenører og øget salg hos materialeleverandørerne. Den giver også branchen generelt lidt mere overskud i hverdagen. For eksempel til at fokusere på godt håndværksmæssigt arbejde og gode materialer, kort sagt højere kvalitet.

 

- Også miljøet bør være i fokus i en tid, hvor vi har overskud til andet og mere end de daglige udfordringer. De bygninger, vi arbejder og opholder os i hver dag, har en meget betydelig indflydelse på vores velbefindende og på miljøet omkring os. Derfor vil Dana Lim fortsat udvikle og producere lim og fugemasse med størst muligt hensyntagen til dem, der skal bruge produkterne, og dem, der skal leve i de bygninger, hvor de er brugt. Det vil vi gøre med det mindst mulige forbrug af ressourcer og størst muligt hensyn til miljøet, konkluderer Lars Christensen.

 

Fokus på godt håndværksmæssigt arbejde og gode materialer er i høj kurs i byggeriet

Dana-Lim

Dana Lim

Vi er Skandinaviens førende lim-, fugemasse- og spartelproducent. Vi udvikler og fremstiller kvalitetsløsninger med fokus på kundens behov. Hos Dana Lim tilpasser vi løbende vores omfattende produktprogram og services til markedet, og vejen fra tanke til handling er hos os altid kort.

 

Vores forretning bygger på tre søjler: Den stærke kunde- og markedsorientering, en højtspecialiseret produktudvikling med anvendelsesmulighederne i centrum samt en rummelig, miljørigtig og samfundsansvarlig forretningsdrift.

 

Det, tror vi, skaber det mest bæredygtige og langsigtede grundlag for vækst – også i årene fremover.

Kontaktinformation
Dana Lim
Københavnsvej 220
4600 Køge
Tlf:56 64 00 70
Email: