<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Drone foto
.-.
Drone foto

Annonce

Drone foto

Drone fotos kan benyttes i gennem hele byggeprocessen. Èt er, at den komplette process kan følges og fremdrift dokumenteres. Ved regelmæssige fotosessions, kan der benchmarkes over tid og når byggeriet står klar, kan der tages flotte billeder til salgspræsentationer m.m.

Drone foto kan ligeledes benyttes til registrering og dokumentation, hvorved potentielle twister kan undgås. Se mere herom via www.inspektioner.dk eller www.mapping.dkFør og efter foto af CASA HQ + Geiserne på Horsens havn

Kontaktinformation
Dansk Drone Netværk
Kålsbjergvej 13
5500 Middelfart
Tlf:50503130
Email:   info@dronenetvaerk.dk
Drone-foto