<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skjern Papirfabrik
Skjern Papirfabrik

Annonce

Skjern Papirfabrik

Skjern Papirfabrik er landets eneste tilbageværende papirfabrik. De aftager enorme mængder af brugt papir/pap og omdanner det til genbrugsmaterialer. Til processen kræves store mængder varme, når vandet skal tørres ud af papiret. Til formålet har de samarbejde med Aktive Energi Anlæg, således de både kan producere varme men samtidig kan sende denne varme videre til fjernvarmenettet og derigennem levere op mod 50% af byens fjernvarme behov.


For AEA udarbejdede vi denne case film, som beskriver og viser resultaterne fra samarbejdet.Kontaktinformation
Dansk Drone Netværk
Kålsbjergvej 13
5500 Middelfart
Tlf:50503130
Email:   info@dronenetvaerk.dk