<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> On site loesninger kraever taet samarbejde
Dansk Halbyggeri

Annonce

On-site løsninger kræver tæt samarbejde mellem arkitekt og entreprenør

Tinghallen Kongres- og musikhus er et eksempel på arkitektonisk halbyggeri.
Et projekt hvor gammelt møder nyt. Hvor skæve vinkler gør projektet komplekst.
Hvor arkitekt og entreprenør må samarbejde side om side. 

 

"Inspirerende samskabelse mellem arkitekt og entreprenør er et vigtigt fingerftryk på komplicerede totalentrepriser som denne". - Anne Faurskov, Mangor & Nagel Arkitekter A/S


Når gammelt møder nyt

Om- og tilbygning af Tinghallen Kongres- og musikhus er et komplekst byggeprojekt. Projektets kompleksitet skyldes en kombination af nybyggeri, sammenbygning med eksisterende faciliteter og renoveringsarbejde. I komplekse byggeprojekter hvor gammelt møder nyt, er det særligt vigtigt med et godt og tæt samarbejde mellem arkitekt og entreprenør.

 

On-site løsninger kræver tæt samarbejde

I byggeprocessen hvor Dansk Halbyggeri bygger om, til og helt nyt, er der en fin balance mellem rådgivning og råderum arkitekt og entreprenør imellem - og ikke mindst en pragmatisk og praktisk tilgang til problemløsning. Netop det gode samarbejde med arkitekten er en vigtig del af samskabelsen på komplicerede totalentrepriser som denne, hvor der hele tiden opstår behov for on-site løsninger på byggepladsen.

 

Arkitektonisk halbyggeri

Tinghallen er ikke bare en hal men et kulturelt fyrtårn for byen og et godt eksempel på arkitektonisk halbyggeri. Den gigantiske stålkonstruktion til koncertsalen er placeret med millimeters præcision ovenpå et eksisterende bowlingcenter, der samtidig er i drift i opførelsesperioden. Den gamle bygning er ikke helt i rette vinkler. Det giver projektet en kompleksitet, der kræver konstant tilstedeværelse på pladsen og gør byggeprojektet både spændende og udfordrende for arkitekt og entreprenør.

 

Et bynært kulturelt kraftcenter

Tinghallen er Viborg Kommunes nye kulturelle kraftcenter. De nye og opgraderede kongres- og musikfaciliteter skal skabe moderne og attraktive rammer for events indenfor musik, sport, kultur og netværk. Samtidig understøttes synergieffekter i området med en overdækket gangbro til stadionkomplekset hen over Tingvej.

 

Totalentreprenør Dansk Halbyggeri A/S

Dansk Halbyggeri A/S er eksperter i erhvervs- og industribyggeri samt haller til sport og fritid. I tæt samarbejde med arkitekter skaber vi æstetiske, funktionelle og kosteffektive løsninger med fokus på kvalitet, bygbarhed, tid og økonomi. Dermed sikres de rigtige beslutninger og den bedste løsning. Dansk Halbyggeri A/S opfører i totalentreprise Tinghallen Kongres- og kulturcenter i samarbejde med Mangor & Nagel A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S. 

 

Læs blogindlæg om samskabelsen af arkitekt Anne Faurskov, Mangor & Nagel

 

Visualisering: Erik Arkitekter A/S og Mangor & Nagel A/S

 

 

Kontaktinformation
Dansk Halbyggeri A/S
Marktoften 9
8464 Galten
Tlf:8754 1500
Email:   info@danskhalbyggeri.dk