<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Babyolie og omelet skal sikre flere l rlinge i murerfaget
Babyolie og omelet skal sikre flere lærlinge i murerfaget

Annonce

Babyolie og omelet skal sikre flere lærlinge i murerfaget

 


Et nyt branchesamarbejde har i fællesskab lanceret en kampagne som led i kampen mod det faldende antal studerende på mureruddannelsen. Våbnene er tre usædvanlige videoer, som med et glimt i øjet afliver en række myter om murerfaget. 

 

 "Babyolie, hundredevis af liter babyolie, dårligt arbejdsmiljø og endnu mere Babyolie! Dag ud og dag ind!", sukker den unge mand i filmen, imens han giver en meget letpåklædt ung kvinde massage. "Men så skiftede jeg til at blive murer. Det er meget bedre! Masser af arbejde, spændende opgaver og gode penge!". Kammeraten med studenterhuen lytter måbende...

 

Sådan er en af scenerne i de tre videoer, der er målrettet de unge og som man kan se på hjemmesiden www.blivmurer.dk, på Facebook og på YouTube.

 

- Vi vil ramme de unge med humor og kant. Der skal grines imens vores budskaber bringes frem og så skal alle få lyst til at dele filmene fordi de er lidt grænseoverskridende, fortæller Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen.

 

"Jeg tør æde min hat på, at du aldrig bliver andet end murer!" fremturer kammeraten med studenterhuen overlegent i en af de andre videoer. Dialogen fortsætter i en skarp kammeratlig tone, imens smilebåndet alligevel ikke kan undgå at blive aktiveret.

 

Kendskabet til den nye uddannelsesmulighed eux skal være større, og derfor handler en af videoerne netop om denne vej. Kombineres mureruddannelsen med eux betyder det, at man samtidig med at blive murer også opnår gymnasiale studiekompetencer. Eux bygger ovenpå de eksisterende muligheder for at læse videre og er med til at aflive myten om, at hvis du først er blevet murer, så er der ikke andre karriereveje.

 

- Vi ønsker at aflive de værste af myterne der er omkring erhvervsuddannelserne og især skabe opmærksomhed på alle de muligheder der opnås med netop mureruddannelsen i rygsækken, forklarer Gitte K. Nielsen.

 

Blot 5 murerlærlinge søgte 

Der har de senere år været en stigende bekymring over udviklingen i antallet af nyuddannede murersvende i Danmark, der fra 2012-2015 faldet med 15 %. De seneste analyser fra Dansk Byggeri viser, at der i 2025 vil blive mangel på 14.000 faglærte i bygge- og anlægsbranchen i Danmark, og i visse geografiske områder og fagretninger, begynder det allerede nu at kunne mærkes. Særligt i de større byer hvor byggeintensiteten er høj mærkes presset, imens det primært er mangel på opgaver, der tynger udenfor de større byer.

 

Hertil kommer, at søgningen til uddannelsen har været stærkt faldende de seneste år. På flere skoler har det været nødvendigt at aflyse hele hold, simpelthen fordi antallet af elever der har søgt ind har været for lavt.

 

- Nogle skoler haft så få som 5 ansøgere. Og selv om enkelte skoler har oplevet en fremgang de seneste år, så er det samlede antal dog fortsat alarmerende lavt, fortsætter Gitte K. Nielsen.

 

Udfordringen ligger bl.a. i at få de unge til overhovedet at vælge uddannelsen. Det handler således ikke kun om at få skabt flere praktikpladser. Der er behov for mere oplysning om alle mulighederne som uddannelsen åbner op for og om at få synliggjort den høje faglighed og stolthed der ligger i faget. Og så er vi tilbage ved myterne.

 

Unikt branchesamarbejde

Kampagnen er skabt i et tæt samarbejde mellem Murersektionen i Dansk Byggeri, 3F Murersvendene, murerfagskolerne og Kalk- og Teglværksforeningen. Arbejdet har stået på i godt et år og har vist en unik styrke i branchen til at samarbejde om fælles dagsordener og udfordringer.

 

Branchen har ikke råd til at miste hele årgange af murere. Praksis og kompetencer skal fastholdes og udvikles løbende, så det murede byggeri kan fortsætte med at udgøre en væsentlig del af projekterne og det faglige niveau holdes højt. Det gælder for nybyggeri, men i lige så høj grad for renovering og restaurering af den eksisterende bygningsmasse. Det er alle rundt om bordet enige om.

 

Og omeletten? Ja, den har sin helt egen rolle i studentens kække væddemål om at æde sin hat, som man kan se på www.blivmurer.dk hvor alle tre film kan ses.

Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk