<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Danske tegl forts tter eksporteventyr
Danske tegl fortsætter eksporteventyr

Annonce

Danske tegl fortsætter eksporteventyr

Mens den samlede danske eksport havde det svært i 2018, så fortsatte de danske teglproducenter deres eksporteventyr. Med et samlet salg til udlandet på 392 mio. kr. voksede eksporten med 1,8 pct. Det er først og fremmest et stærkt nordisk marked, som trækker eksporten i vejret.

 

Det er ikke kun i de danske byer, at der er fuld gang i opførelsen af nye boliger. Uden for landets grænser er der også travlhed på byggepladserne, og det er godt nyt for de danske teglværker, som oplever en øget efterspørgsel på mursten.

 

Det seneste år steg eksporten fra 385 mio. kr. i 2017 til 392 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til en stigning på 1,8 pct. Danske mursten fortsætter således med at være i høj kurs i udlandet, hvortil eksporten de seneste fem år er vokset med 85 pct., viser tal fra Danmarks Statistik.

 

”Nye bydele skyder som padehatte op i ind- og udland, og danske tegl bliver blandt arkitekter og bygherrer et stadigt mere populært byggemateriale. Arkitekterne har fået øjnene op for danske tegls mange variationer og former – og bygherrerne kan se en god forretning i, at udgifterne til drift og vedligehold er begrænset. Det gør vores tegl til en attraktiv løsning i hele verden,” siger Gitte Krusholm Nielsen, adm. direktør hos DANSKE TEGL.

 

Naboer vilde med mursten

Hvor Tyskland traditionelt set har været teglproducenternes største eksportmarked, så er afsætningen til de nordiske lande de seneste år vokset hastigt. I 2018 voksede eksporten til Norge og Sverige med 18,3 pct. og står nu for 43,5 pct. af den samlede eksport. Samtidig har Sverige nu overgået Tyskland som det største eksportmarked for danske tegl.

 

”Det er glædeligt, at de nordiske lande har fået øjnene op for kvaliteten i danske tegl. Vores naboer bygger jo traditionelt set meget i træ, men træhusene bliver i stigende grad afløst af murstensbygninger, som over en årrække sikrer en betydelig bedre totaløkonomi,” siger Gitte Krusholm Nielsen.

Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk