<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Indianerne og vores sunde byer
Indianerne og vores sunde byer

Annonce

Indianerne og vores sunde byer

Dansk murværk og de fine tage i tegl matcher til perfektion nutidens krav om bæredygtighed og god totaløkonomi. Vi taler her superliga med levetider, som endnu ikke er overgået og en genanvendelse på 95%, men allervigtigst, så er det smukt – hele vejen ud i de næste mange generationer.

 

Indlæg af Gitte Krusholm Nielsen, Adm. Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen
 


Indianerne og bæredygtighed

Definitionen på bæredygtighed kom oprindeligt fra indianerne. De har et ordsprog, der siger, at du skal gennemtænke konsekvensen af dine handlinger 7 generationer frem, inden du tager aktion.

Direkte oversat svarer det til definitionen på bæredygtighed, og for teglbranchen er det gammelt nyt.

 

Historisk set er det ganske naturligt, at man i en branche som teglbranchen er meget opmærksom på effektivitet og bæredygtighed. Ud over den sunde fornuft, så har det også et vigtigt globalt sigte, at udnytte klodens ressourcer optimalt.

 

Teglbranchen i Danmark har en lang historie bag sig. Mange af værkerne er familieejede og har været det i helt op til 9 generationer. Det er en branche, som bygger på solide traditioner og som har Danmarks længste erfaring med kvaliteten og holdbarheden af deres produkt.

 

Læs også Gitte Krusholm’s indlæg om tegl og bæredygtighed: Tegl – sundt, smukt og bæredygtigt

 

Nul spild og 95 % genanvendelse

Al unødigt spild er elimineret, dvs. den ler, der graves op, udnyttes 100 % i produktionen. De færdige produkter recirkuleres 100%. Det kan f.eks. være fejlproduktioner og restpartier, der genanvendes ved at komme direkte tilbage i produktionen, enten som hele sten eller som nedknust materiale.

 

Selv vandforbruget recirkuleres tæt på 100 %. Branchen kan derfor med rette sige, at der under produktion af tegl og mursten ikke er noget materialespild!

 

Byggeaffald af brugt murværk er det perfekte materiale til vejfyld, og genanvendes idag med 95 %. Samtidig er interessen for genbrug af de hele sten til nyt byggeri stærkt stigende.

 

Branchen kan bestemt godt leve op til indianernes gamle ordsprog om bæredygtighed!

 

Læs mere om Tegl

 

Ingen undskyldning længere – myten er aflivet

Med topmoderne produktionsanlæg, hvor alt er optimeret til nyeste standarder og med levetider på over 150 år for murværk, ja så ser regnskabet for totaløkonomi rigtig godt ud.

 

Indregnes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i murværkets levetid, giver murværk og tegl andre byggematerialer totaløkonomisk baghjul efter bare 10-15 år. Det skyldes, at behovet for vedligehold er minimalt, og at bygningernes levetid er så lang. Myten om, at byggeri i tegl er dyrt i forhold til andre byggematerialer, kan nu endeligt aflives.

 

Fremtidens kloge valg

Diskussionerne i dag om sunde byrum, menneskers trivsel og sorte pletter på landkortet udspringer i mange tilfælde af tidligere tiders byggeskik. Her var brugen af materialer, som falmer og bliver trætte at se på efter kort tid, udbredt. Vi ser derfor i disse år store investeringer, nedrivninger og opbrud af hjem, for at udbedre dette. Lad os ikke gentage det, men derimod bevidst vælge smukke materialer, som fremmer trivslen i byerne, som er sunde og som vi erfaringsmæssigt ved kan holde til at stå ude.

Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk