<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kalk og Teglvaerksforeningen Skader paa murvaerk skyldes alt for ofte daarlig og mangelfuld afdaekning
Kalk- og Teglværksforeningen: Skader på murværk skyldes alt for ofte dårlig og mangelfuld afdækning

Annonce

Kalk- og Teglværksforeningen: Skader på murværk skyldes alt for ofte dårlig og mangelfuld afdækning

Kalk- og Teglværksforeningen

 

Murerbranchen har udgivet en ny vejledning for at reducere risikoen for misfarvning og skader på murværk under og lige efter opførelsen, indtil mørtlen er hærdet færdigt. De tre parter, Danske Byggeri, 3F og Kalk- og Teglværksforeningen, har givet hinanden håndslag på at gøre endnu en indsats for at forbedre afdækning og kvalitetssikringen på byggepladsen.

 

Rapporter fra Byggeskadefonden tegner et klart og tydeligt billede. Manglende afdækning på byggepladsen er hovedårsagen, netop fordi kraftig regn, sne og vejrlig under opførelsen er årsag til de største skader på et muret byggeri.

 

Det er nogle gange den moderne emballage, der fejlagtigt leder til opfattelsen af, at man ikke behøver afdække materialerne på byggepladsen. Men rapporter fra Byggeskadefonden viser, hvor galt det kan gå, når afdækningen er utilstrækkelig.

 

På byggepladsen udsættes oplagrede materialer ikke alene for vind og vejr, men også for stød fra andre materialer eller fx transport mellem flere forskellige steder på byggepladsen. Resultatet er tydeligt: skader på materialer og stor opfugtning, som kan medføre misfarvning af murværk samt vanskeliggøre opmuringen grundet våde sten.

 

Mange er stadig i tvivl om ordentlig afdækning

Erfaringer i murebranchen viser, at noget af det, som smutter, er, at afdækningen som minimum skal dække dagens produktion. Samtidig er afdækningen ofte utilstrækkelig, idet den ikke når mindst 60 cm ned over murværket og afsluttes med en lægte på begge sider af presenningen, så der er luft til murværket, og så det samtidig undgås, at den blæser op.

 

– Vi har set det alle sammen. Et igangværende byggeri, hvor afdækningen af murværket ikke er tilstrækkelig. Ofte er det en forglemmelse, men vi ved også, at nogle murere er i tvivl om, hvordan afdækningen bedst foretages, samt hvornår den skal etableres. Det bedste er naturligvis, at murerarbejdet foregår under total inddækning, fortæller direktør i Kalk- og Teglværksforeningen Tommy Bisgaard.

 

På denne årstid, hvor temperaturen kommer under 5 grader skal materialer og murværk også beskyttes med isolering, så der ikke opstår frostskader i murværket. Vinterbyggeri er omfattet af Vinterbekendtgørelsen som dækker tiden fra 1. november til 31. marts. Den mest anvendte vinterforanstaltning ved muret byggeri er teltoverdækning, som sikre både medarbejdere og materialer og forlænger byggeperioden

 

Når det gælder opførelsen af helt nyt murværk, så angiver branchen en håndfuld regler for, hvad en god afdækning skal kunne.

 

En rigtig udført afdækning

– leder regnvand bort

– hindrer nedsivning af vand i hulrum, ned ad muren eller ind i murværket

– forbliver intakt, indtil en permanent afdækning i form af tagkonstruktion og sålbænke er på plads, samt at mørtlen er hærdet af

– foretages senest ved arbejdstids ophør eller ved kraftig regn i arbejdstiden

– koordineres med de andre faggrupper på byggepladsen

 

Vejledningen kan downloades gratis på bygitegl.dk.

 

På bygitegl.dk findes desuden en lang række gratis videoer som viser udførslen af en lang række murværksløsninger. Videoerne dækker områderne: Opmuring, Sokkelpap, Puds og fugning, Fugtspærre samt Reparation, renovering og afsyring

 

Fakta:

Helårsafdækning er det, som minimum kræves året rundt. Det skal beskytte mod både nedbør, sol og udtørring.

Vinterafdækning er tillægsforanstaltninger, som udføres sammen med helårsafdækningen om vinteren.

Afdækningen skal være tætsluttende ind mod en allerede opført bagmur, således at regnvand ikke ledes ned i isoleringen.

Murværk under opførelse og nyligt opført murværk skal beskyttes mod nedbør.

Opmuring og fugning skal standses i perioder med kraftig regn, og teglsten, mørtel og murværk skal afdækkes.

Stenpaller afdækkes med plasthætter eller lignende ved nedbør og arbejdstids ophør.

 
 
 
 
 
Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk