<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Klimasikret_byggeri_er_fremtiden_Kalk_og_Teglvaerksforeningen
Klimasikret byggeri er fremtiden - Kalk- og Teglværksforeningen

Annonce

Klimasikret byggeri er fremtiden - Kalk- og Teglværksforeningen

Annonce

 

Den globale opvarmning er i følge DMI en realitet, og med den følger et mere fugtigt og ekstremt klima. Hvordan ruster vi moderne byggerier til de ændrede klimaforhold? Kalk- og Teglværksforeningen sætter her fokus på fugt- og frostsikre materialer og ny viden om efterisolering med en ny teglfacade.

 

 Fugt- og frostsikre materialer er en absolut nødvendighed, hvis vi skal ruste vores bygninger til fremtidens klimaændringer.
 Vi ved jo allerede fra de seneste mange skybrud, hvor store ødelæggelser vand kan forårsage på bygningsmaterialer og konstruktioner, hvis de ikke kan tåle fugt eller hurtigt kan afgive vandet igen.

Ud over mulige frostskader i våde facader er råd og skimmelsvamp næsten uundgåeligt. Men sådan behøver det ikke være, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

 

Lyt til Byggeskadefonden

Tommy Bisgaard opfordrer alle bygherrer til at følge Byggeskadefondens anbefalinger, når der bygges nyt eller energirenoveres.

”Byggeskadefonden har for længst påpeget, at de fleste bygningsskader skyldes indtrængende vand og fugt.

Derfor har de i flere år anbefalet bygherrer at bygge i robuste materialer, der tåler det fugtige og skiftende danske klima med øget nedbør samt flere vekslende frost- og tøperioder. De anbefalinger er også ifølge DMI mere aktuelle end nogensinde”, påpeger Tommy Bisgaard.


Tunge konstruktioner er mest fugtsikre

Undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at tunge konstruktioner af mursten og tegl har mindre risiko for fugt og skimmel end lette konstruktioner.

Det skyldes, at mursten af tegl kan optage fugt og afgive den igen uden at tage skade og uden at skade den traditionelle konstruktion, murstenene indgår i. Tegl er samtidig et uorganisk materiale, der hverken kan rådne eller giver næring til skimmelvækst.

”Kommer der først vand i mange lette konstruktioner, kan der ikke være meget andet at gøre end at udskifte materialerne. Mursten i tegl kan derimod tørre helt igen uden at tage skade. Det betyder rigtigt meget for bygningsøkonomien, ikke mindst i forhold til forsikring og gensalg, at man kan beholde konstruktionen uden fare for dårligt indeklima.

Murstenshuse med tegltage giver både vejrbestandige og stort set vedligeholdelsesfrie facader og konstruktioner rustet til fremtidens klimaændringer”, udtaler Tommy Bisgaard.


Ny viden om efterisolering på vej

Kalk- og Teglværksforeningen gennemfører i øjeblikket nye forsøg med både efterisolering samt opførelse af en ny ægte teglfacade i samarbejde med flere parter i byggeriet. Projektets første store fase er færdigt her i oktober 2014, hvorunder et ældre enfamiliehus har fået en ny og bedre isolering, en ny teglfacade samt nyt tegltag i moderne farver.

”Rigtig mange bygninger fra især 1960’erne og 1970’erne trænger til efterisolering og nye facader. Projektet giver os ny viden om, hvordan vi kan sikre de bedste løsninger ved efterisolering med tegl, så de ældre bygninger både bliver mere fremtidssikre og får en bedre bygningsøkonomi. Vi ser frem til at kunne offentliggøre resultaterne i nærmeste fremtid”, udtaler Tommy Bisgaard.


Om Kalk- og Teglværksforeningen

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i snart 121 år varetaget medlemmernes interesser. Foreningen repræsenterer danske, norske og svenske producenter af bl.a. teglsten, byggesten, mørtler og kalkprodukter og støtter markedsføring, forskning og udvikling inden for kalk- og teglområdet.

Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk