<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> kalk og teglvaerksforeningen tegl sundt smukt og baeredygtigt
Tegl – sundt, smukt og bæredygtigt

Annonce

Tegl – sundt, smukt og bæredygtigt

 

Med produkter der er skabt af naturens rene byggematerialer, lavet af ild, luft, ler og vand og med en historik på flere tusinde år som byggemateriale, så ligger det også lige til højrebenet at vælge tegl, når det skal være bæredygtigt.

 

Flere og flere vælger i dag at bygge med tegl. En væsentlig del af forklaringen findes i de to mega-trends; bæredygtighed i byggeriet og ønsket om en optimal totaløkonomi.

 

Tegl opfylder begge disse målsætninger og er samtidig et materiale, som giver store muligheder for et ganske unikt arkitektonisk og æstetisk udtryk.

 

”Det er ganske stort, for det er historiens vingesus, vi er ved at genskabe!”. Vores bygningsmasse hviler på en arkitektonisk kulturarv, der er skabt af den ler Danmark står på. Kig rundt i hele landet! Overalt ser du mursten, fuger og tegl i smukke farver, formater og mønstre.

 

Det er sundt byggeri, for øjet, helbredet og økonomien.” fortæller Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen.

 

Nu har vi i en periode på nogle år bygget i andre materialer, hvor bl.a. glas og stål har været blandt de dominerende valg. Det ser nu ud til at vende. Typehusbyggeriet, hvor tegl er rigtig populært, buldrer derudad i Skandinavien og samtidig ser vi også flere og flere af de store projekter udført med tegl.

 

Skoleeksemplet på cirkulær økonomi

Det er dog også en kendsgerning, at der florerer en række myter om det murede byggeri. F.eks. er produktion af tegl en energitung proces på linje med flere af de konkurrerende byggematerialer.

 

Tegl brændes ved ca. 1050 C og det koster selvfølgelig på energikontoen, men teglværkerne er i dag top moderne anlæg, der har reduceret energiforbruget markant. Forskning og udvikling med henblik på øget energieffektivitet sker i høj grad på brancheniveau, hvilket er ret unikt i forhold til mange andre brancher.

 

Det i sig selv er dog ikke det mest interessante, for energibetragtningerne bliver først rigtig relevante, når hele regnestykket gøres op.

 

Kigger man således på det samlede energiforbrug for et muret hus, som kan stå udendørs i mere end 150 år uden at tage skade, så ser regnestykket faktisk rigtig godt ud. I og med, at der ikke behov for nævneværdigt vedligehold, så er CO2 trykket her tæt på nul.

 

Der skal altså ikke bruges unødig energi på drift og vedligehold, ligesom der er en genanvendelsesgrad på 95% af murværket, hvis man bryder huset ned. Den lange levetid og den høje genanvendelsesgrad gør, at tegl nærmest er et skoleeksempel på cirkulær økonomi.

 

Tegl er optimal totaløkonomi

En anden myte er, at det er dyrere at bygge i tegl i forhold til andre byggematerialer. Fakta er, at når man isoleret betragter byggeomkostningerne, er visse andre byggematerialer konkurrencedygtige med tegl.

 

Men fakta er også, at når man indregner drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, går der forholdsvis få år før tegl giver andre byggematerialer totaløkonomisk baghjul. Den gode totaløkonomi, der er forbundet med teglbyggerier, giver sig også udslag i gensalgsværdien i en bygning bygget i tegl.

 

”Vi har som branche hidtil ikke være så gode til at formidle dette, men det skal vi nu råde bo på, så bygherrerne kan træffe deres valg på det rette grundlag.” udtaler Gitte K. Nielsen.

 

Et kig i glaskuglen

Ser vi ind i fremtiden, vil kravene til materialernes fleksibilitet, byggeteknisk effektivitet, sundheden i bygningerne og holdbarheden på den lange bane fortsat være stigende.

 

I teglbranchen er man derfor allerede i fuld gang med at udvikle nye produkter og metodikker med henblik på at være på forkant med branchens behov.

 

Med leret som råvare er mulighederne nærmest uendelige og når innovationen inddrager såvel håndholdte som robottekniske løsninger, så åbnes der for alvor op for nye løsninger. Nye vinde blæser i branchen!

 

Det er dog ganske vist, at den gode gamle mursten fortsat vil bestå. Med sin gode bæredygtighedsprofil, samt lille størrelse og form, er den en helt unik byggeklods, der giver meget høje frihedsgrader i forhold til arkitektur, æstetisk udtryk, form, farve og fleksibilitet.

 

”Målsætningen er, at de stolte tegltraditioner kombineres med de nye teknologier og bæredygtighedskrav. Vi er der hvor historien møder fremtiden, så 2 + 2 giver 5 og giver os sundt, smukt og holdbart byggeri.” siger Gitte K. Nielsen.

 

 

Faktaboks:

  • Tegl er en fællesbetegnelse for mursten, tagtegl og belægningsklinker
  • Mursten findes i mere end 200 farver
  • Branchen eksporterer til hele verdenDanske tegl er højkvalitetsprodukter
Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk