<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> kalk og teglvaerksforeningen vedligeholdelsesfrit byggeri
Kalk- og Teglværksforeningen: Det gode håndværk kræver, at man bygger smart og vedligeholdelsesfrit

Annonce

Kalk- og Teglværksforeningen: Det gode håndværk kræver, at man bygger smart og vedligeholdelsesfrit

Teglbranchen oplever et stigende fokus på det gode håndværk fra entreprenørernes side. At sikre det gode håndværk kræver både produktivitetsfremmende tiltag og den rette indstilling til arbejdet. Så bliver det muligt at bygge både fejlfrit og vedligeholdelsesfrit.

- Vi ved fra byggepladserne, at det gode håndværk trives, når rammerne understøtter udvikling af hurtigere og mere effektive løsninger, både når det gælder projektstyring og mere konkrete arbejdsredskaber. Det handler om at bygge smart, vedligeholdelsesfrit og uden fejl, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Bedre integration af Lean
Et eksempel på den ”byg smart”-tænkning, Tommy Bisgaard nævner, er Lean Construction, der er velkendt i branchen for sikring af hurtigere og mere effektive arbejdsgange, herunder kontrollerede indkøb og byggepladsmobilisering og -styring.

- En væsentlig udfordring for murerne er, at opmuring af en væg sker som én lang sammenhængende og glidende proces. Det stiller krav til god logistik og planlægning, så alle materialer er ved hånden på rette tid og sted, og ingen går i vejen for hinanden. Her kan Lean inspirere. Desværre oplever vi ofte, at modtagekontrol og byggestyring efter sådanne principper ikke integreres nok i det daglige arbejde på byggepladsen, forklarer han.

Smarte redskaber - øget produktivitet
Planlægning og projektstyring bør kombineres med brugen af konkrete produktivitetsfremmende og arbejdsmiljørigtige arbejdsredskaber. Populære eksempler i byggebranchen er murerstilladser, hejseplatforme og murerlifte.

Populariteten skyldes bl.a., at de nye stilladstyper er lette at håndtere, kan klare belastningerne og er blevet billigere at leje. De fremmer også produktiviteten, da mange arbejdere kan færdes på stilladserne samtidig. Derudover kan materialer opbevares på stilladset, der kan tilføjes ekstra arbejdsplatforme og der ydes stor beskyttelse mod vejret.

Af andre tiltag kan f.eks. nævnes selvkørende palleløftere og mekaniske stenpaller med indbygget fjederlift. Når vægten på pallen mindskes, efterhånden som stenene bruges, løfter pallen sig automatisk længere op. Planlægning og redskaber kan dog ikke stå alene, hvis det gode håndværk skal fremmes.
Indstillingen er afgørende
- Det gode håndværk indebærer i høj grad en indstilling til arbejdet, en faglig stolthed og personlig integritet, som bunder i respekt. – Respekt for materialer, redskaber, solide håndværkstraditioner, menneskeliv, natur og miljø, kunder og hinandens tid og penge, fremhæver Tommy Bisgaard.

Som konkrete udtryk for denne respekt fremhæver han især sikring af materialekvalitet ved grundig modtagekontrol, korrekt afdækning af materialer og nyopført murværk, så man undgår skader og misfarvning, samt sikring af tilstrækkelig faglig viden hos både planlæggere og udførende. I den forbindelse har teglbranchen bl.a. fået udviklet projekteringsprogrammet, EC6-Design, der bruges af flere end 200 rådgivende ingeniørfirmaer og ingeniørskoler.

Respekt avler respekt
- I teglbranchen oplever vi stigende efterspørgsel hos både forbrugere og entreprenører i hele Norden efter kvalitet i både håndværk og materialer. Det kræver respekt at opfylde deres ønsker på bedste vis, ligesom det i sidste ende giver respekt fra deres side, når murstensbyggeriet efter en effektiv og sikker proces står solidt og uden skader – parat til evigheden uden store krav til vedligehold, siger Tommy Bisgaard.

Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk