<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> KURSUS CTS anlaeg udvidet Vejle
Danvak

Annonce

KURSUS: CTS anlæg udvidet - Vejle

Afholdes den 20. maj 2021, Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

 

Tilmeld dig her

 

I Danmark bliver der investeret millioner af kroner i højteknologiske CTS-systemer, der bliver installeret i bygninger til overvågning af bygningens energiforbrug. Hvis ikke CTS-anlægget er korrekt beskrevet, projekteret, installeret, afprøvet og efterfølgende ikke anvendes korrekt, resulterer det ofte i et langt højere energiforbrug i bygningen, end der er budgetteret med. Derfor er det vigtigt at have de rette kompetencer til at kunne projektere og styre CTS-anlæg i bygninger.

 

Formål med kurset

På dette kursus bliver der lagt vægt på projektindhold og krav fra regulativer. Gennemførsel af projekter, herunder udbudsmaterialer, Molios basisbeskrivelse, maskin-direktiv, CE-mærkning, entreprise-grænser, funktionstests, step respons m.m. Deltagerne får en dybere viden om, hvad et CTS-anlæg er, hvordan det kan beskrives i byggefasen og anvendes i praksis. Kurset giver indblik i slutbrugernes forventninger og krav til brug i dagligdagen.

 

Udbytte af kurset

Efter deltagelse i kurset, kan den enkelte deltager beskrive CTS-anlæg og stille krav til CTS-entrepriser. Deltagerne får et overblik over, hvilke regulativer der skal anvendes, og hvordan kvalitetssikring og funktioner kan dokumenteres.

 

Målgruppen

Ingeniører, installatører, teknikere, slutbrugere og driftsansvarlige.

 

Indhold

- Funktioner

- Principopbygning

- Entreprise grænser

- Regler og krav

- Dokumentation

- Molios basisbeskrivelse B2. 460 omkring udførsel af bygningsautomatik

- Maskindirektiv

- Performancetest

- CTS/BMS avanceret

- Eksempler på Udbudsbeskrivelser

- Basisbeskrivelser

- Standard forbehold

- Entreprisegrænser

- Maskindirektiv

- CE mærkning

- Hvordan skabes fællesskab i CTS/BMS systemer

- CTS/BMS som koordinerende led.

- Beskrivelser som fungerer i alle entrepriser.

- Fælles logs, alarmering og grafisk visning

- Dimensionering af ventiler og flow

 

Der bliver udleveret materialer/eksempler, der understøtter ovenstående i undervisningen.

 

Beskrivelse af underviser

Johnny Hansen, Technical & Presales Support, Schneider Electric. Uddannelse:  EU-BAC Auditor.

Har mere end 25 års erfaring i konstruktion og brug af CTS-systemer. Erfaren underviser og formidler af tekniske materialer til brug for uddannelse i bygningsautomatik og CTS-systemer m.m.

Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk