<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> KURSUS Gassikkerhedsloven og bekendtgoerelserne Aarhus
Danvak

Annonce

KURSUS: Gassikkerhedsloven og bekendtgørelserne - Aarhus

Afholdes den 18. maj 2021, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

 

Tilmeld dig her

 

Formål

På kurset får du præcist overblik over, hvad gassikkerhedsloven betyder for dig, som projekterer eller installerer gasinstallationer.

Det er nemlig vigtigt, at du kender reglerne, så du kan udføre dit arbejde og vejlede dine kunder i overensstemmelse med loven og dens bekendtgørelser. Gassikkerhedsloven skal overholdes, fordi den handler om at opretholde den nødvendige sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel.

 

Indhold

Den nye gassikkerhedslov, som dækker over lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, trådte i kraft den 21. april 2018 sammen med fem bekendtgørelser. Formålet om at få en moderniseret og forenklet udgave af den tidligere lov fra 2014. Der har været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, men fra den 1. januar 2020 skal alle følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projekteres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.

Du skal overholde gassikkerhedsloven, fordi den handler om at opretholde den nødvendige sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, så risikoen for forgiftning, eksplosion og brand er minimal.

 

På kurset gennemgås:

Gassikkerhedslovens fem bekendtgørelser med fokus på nyheder og ændringer i loven:

- Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel

- Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg

- Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

- Bekendtgørelse om gaskvalitet

- Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber

- Gasapparatforordning 2016/426

 

Kursusleder

Jytte Skytte, projektleder hos Dansk Gasteknisk Center A/S

 

Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk