<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> KURSUS Indregulering af vand og varmeanlaeg Ballerup
Danvak

Annonce

KURSUS: Indregulering af vand- og varmeanlæg - Ballerup

Afholdes den 20. april 2021, WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

 

Tilmeld dig her

 

Formål

Med øget opmærksomhed på driftsøkonomi og miljøbelastninger er det vigtigt, at alle anlægstyper er trimmet til optimeret drift, det gælder således all typer af vandbårne VVS anlæg.
Kurset har til formål at give dig indsigt i de lovmæssige krav til indregulering, i varme-, køle- og brugsvandsanlæg. Du vil få indsigt i, hvordan du i projekteringsfasen får placeret nødvendige og relevant indreguleringsprodukter i forhold til applikation og klimakrav.

 

Udbytte af kurset

 

Indsigt i:

- De lovmæssige betingelser for indregulering

- Konsekvenserne ved manglende indregulering i form af dårlig økonomi og indeklima

- Typer og placering af indreguleringsprincipper i forhold til ønsket reguleringskvalitet

- Metoder og dokumentering for indregulering

 

Opnå færdigheder i:

- Placering af nødvendige indreguleringsventiler i projekteringsfasen

- Dimensionering af statiske og dynamiske indreguleringsventiler

 

Indhold på kurset 

Du vil ved deltagelse opnå viden om:

- De lovmæssige krav til udførelse og kvalitet for indregulering af vandbårne VVS-anlæg

- Principperne og anvendelse af forskellige typer og indreguleringskoncepter, så som statisk og dynamisk indregulering

- Placering af nødvendige indreguleringsventiler i forhold til applikation og valgt koncept

- Beregningsmetoder for indregulering i projekteringsfasen

- Placering og montage af indregulering i udførelsesfasen

- Udstyr og metoder til udførelse af indregulering i afleveringsfasen

- Metoder og krav til dokumentation af indregulering af vandbårne anlæg

 

Undervisere

Per Banke, OEM Development Manager, Danfoss
Bjarne Andreasen, rektor ved IMI Hydronic College

 
Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk