<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> KURSUS Koeleanlaeg og varmepumper
Danvak

Annonce

KURSUS: Køleanlæg og varmepumper

Kurset afholdes over 2 dage den 3. juni og den 17. juni 2021, WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

 

Tilmeld dig her

 

Køle- og varmepumpeanlæg er en stor del af de udfordringer, som bygge-, industri- og fjernvarmesektoren møder i forbindelse med den grønne omstilling i forhold til vedvarende energi. Emner relateret til køle- og varmepumper, der blandt andet bliver gennemgået i løbet af de to kursusdage:

- Funktionen af køle- og varmepumpeanlæg

- Kølemiddelproblematikken i forhold til valg til forskellige opgaver for anlæggene

- Lovgivningen er omfattende – både danske og EU reguleringer er gældende

- Hvad er vigtigt i forhold til udbudsmateriale

 

Bogen “Noget om køleteknik” udleveres på kurset og er inkluderet i kursusprisen. Ligeledes udleveres USB-stik med yderligere undervisningsmateriale (delvist på engelsk) og opgaver. Kursusdeltagere bedes medbringe egen bærbar PC.

 

Undervisere:

Eigil Nielsen, eigil.dk
Dan F. Jakobsen, Agreement Consulting

Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk