<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> KURSUS Ventilation fra A til Z Koebenhavn
Danvak

Annonce

KURSUS: Ventilation fra A til Z - København

Modul A Tirsdag den 17. august – torsdag den 19. august 2021, kl. 8.30-16.30

Modul B Tirsdag den 14. september – torsdag den 16. september 2021, kl. 8.30-16.30

Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

 

 

Tilmeld dig her

 

Formål

En meget hård konkurrencesituation – kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug og forbedret indeklima – stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber på ventilationsområdet, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.

 

En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere – og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

 

Indhold

Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.

 

Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Det er sammensat af to moduler af tre dages varighed hver. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linje for alle seks dage i begge moduler.

 

Kursusdeltagere vil opnå viden om:

- Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken

- Opdatering af viden med input fra nyeste forskning

- Grundig indføring i de nødvendige værktøjer

- Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning

- Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien

- Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.

 

Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

- Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima

- Klimaanalyse

- Helhedsorienteret projektering

- Bygningsreglement og normer

- Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme

- Ventilationssystemer

- Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation

- Armaturer

- Punktudsugning

 

Modul B: Projektering, installation og drift

- Projekteringsgrundlag

- Kanalsystemet

- Dimensionering af komponenter

- Ventilatorer, pumper og motorer

- Støj i ventilationsanlæg

- Energiforbrug

- Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA)

- Anlægs- og driftsøkonomi

- Måling på ventilationsanlæg

- Automatik, regulering, indregulering

- Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol

 

Målgruppe og forudsætninger

Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen og en grundlæggende matematisk forståelse.

 

Det forudsættes, at deltagerne har de to gennemgående lærebøger Danvak-grundbog: ”Varme- og Klimateknik” og Danvak: ”Ventilationsteknik”.
Begge kan købes gennem Danvaks boghandel. Lommeregner skal medbringes.

 

Der udleveres et fyldigt kompendium over alt gennemgået stof, opgaver og opgaveløsninger.

 

Undervisere

Henrik Brohus på Modul A+B

Lars Nielsen på Modul A+B

Søren Aggerholm på Modul B

Per Heiselberg på Modul A

Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk