<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vedligeholdelsesfri
Vedligeholdelsesfri ventilationskanaler

Annonce

Vedligeholdelsesfri ventilationskanaler

Metalkanaler og klassiske tekstilkanaler skal rengøres jævnligt for at sikre indeklimaet, men ny laserperforeringsteknologi kan gøre ventilationskanaler i tekstil vedligeholdelsesfri.


Artikel af Michael G. Mortensen, engineering manager, FabricAir A/S, Udgivet i HVAC Magasinet 2/2017


Når valget står mellem tekstilkanaler og konventionelle metalkanaler til indblæsning af varm, kold og/eller frisk luft, er der mange aspekter, der skal overvejes for at sikre det ideelle indeklima. Luftfordeling og vedligeholdelsesintervaller udgør de største forskelle mellem metal og tekstil. Metalsystemer benytter armaturer til spotindblæsning, mens tekstilsystemer fordeler luften jævnt langs hele kanalen.


Teknisk personale vil gerne minimere vedligeholdelse, brugerne ønsker et sundt og godt indeklima, og ejeren vil spare på udgifterne. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige løsning til luftfordeling, både ved nybyg og renovering.

“Myth busted”: metalkanaler skal også rengøres

Man kan ikke se udefra, at en metalkanal skal renses. Det har ført til en generel misforståelse af, at metalkanaler ikke skal rengøres lige så ofte som traditionelle tekstilkanaler. Det er dyrt og besværligt at rengøre metalkanaler, men når det ikke sker, forringes indeklimaet over tid. I de mest grelle tilfælde bliver de hjemsted for skimmel og andre skadelige mikrober, der påvirker helbredet for dem, som arbejder i opholdszonen. Det opdages ofte først, når der opstår lugtgener og indeklimaet bliver forringet.


Billede: Snavset metalkanal.
Det er dyrt og besværligt at rengøre metalkanaler, men når det ikke sker, forringes indeklimaet over tid. I de mest grelle tilfælde bliver de hjemsted for skimmel og andre skadelige mikrober, der påvirker helbredet for dem, som arbejder i opholdszonen.

Det bedste indeklima opnås, når et luftfilter renser luften ved indtaget og indblæsningen optimeres via designet af det specifikke tekstilsystem med de kendte fordele: trækfri, ingen kondens og næsten lydløs (<30NC).  En tekstilkanal bør ikke være filter, men fordele luften jævnt i forhold til rummets formål og størrelse for optimal komfort.

Lufttekniske forskelle på metal- og tekstilkanaler

Konventionelle metalkanaler benytter armaturindblæsning. Det kan skabe døde zoner, trækgener og irriterende støj – og det er faktisk den væsentligste forskel mellem metal- og tekstilkanaler fra et komfortperspektiv.


Med tekstilbaseret luftindblæsning fordeles luften jævnt i rummet og ved lave hastigheder. I praksis betyder det, at man undgår trækgener, døde zoner og støj; pga. tekstilets permeabilitet dannes der ikke kondens på tekstilkanaler, selvom indblæsningstemperaturen ligger under dugpunktet.

Billeder: Indblæsningstekniske forskelle mellem metal og tekstil.
Konventionelle metalkanaler benytter armaturindblæsning (1). Med tekstilbaseret luftindblæsning fordeles luften jævnt i rummet (2).

Sidegevinst: Tekstil minimerer støjgener fra ventilation

Aircondition og ventilationsanlæg er en af de primære støjkilder i de fleste byggerier. Luftens hastighed har høj indvirkning på, hvor meget støj og træk der genereres – og det gælder både i metal- og tekstilkanaler. I private boliger, hoteller, kontorer, undervisningslokaler og lignende anbefales et støjniveau under NC 35, hvilket svarer til 45 dBA. Med et statisk tryk på 60 Pa er lydniveauet i tekstilkanaler med mikroperforering NC 20, eller ca. 30 dBA. Det er signifikant mindre end metalkanaler i samme diameter med armaturindblæsning, da disse typisk genererer et højere lydtrykniveau og ofte medvirker til at transportere lyden pga. resonans.

Hemmeligheden bag vedligeholdelsesfri tekstilkanaler

Traditionelle tekstilkanaler produceres af tekstiler med en høj eller lav DHC (Dust Holding Capacity), men fælles for dem er, at de reelt fungerer som et ekstra filter. Vedligeholdelse i form af nedtagning og vask er uundgåeligt – høj eller lav DHC er kun et udtryk for marginale forskelle i vedligeholdelsesintervallerne.


Ny laserperforeringsteknologi gør tekstilkanaler vedligeholdelsesfri. Luftkvaliteten sikres af det filter, der sidder i indblæsningsaggregatet. De støvpartikler, der kan passere filtret, svæver frit ud igennem tusindvis af laserskårne huller langs kanalen. Dermed forhindres ophobning af støvpartikler på indersiden af ventilationskanalen og hullerne stopper ikke til.


Billede: Tekstilkanal med mikroperforering.
Laserperforeringsteknologi gør tekstilkanaler vedligeholdelsesfri

Valget af perforeringsmodeller tilpasses filtrets evne til at opfange støvpartikler og flere modeller kan kombineres for at sikre det ideelle indeklima for de, der arbejder i opholdszonen. Således opfylder laserperforerede tekstilkanaler alle interessenternes krav: minimalt vedligehold, høj komfort og færre energiudgifter grundet det lavere tryk i det samlede system.

 

I applikationer, hvor der ikke er kliniske årsager til at vaske kanalerne jævnligt, kan man derfor med fordel anvende vedligeholdelsesfri tekstilkanaler. Det er naturligvis en forudsætning, at filteret vedligeholdes efter forskrifterne.


Billede: Kontormiljø. 
Tekstilkanaler giver høj komfort i opholdszonen på grund af den trækfri ventilation.

Læs mere om tekstilventilation på http://www.fabricair.com/en.

Fabricair

FabricAir

FabricAir den smarte tænkemåde indenfor HVAC/R og indeklima

FabricAir designer og producerer skræddersyede luftfordelingssystemer i tekstil til en bred vifte af applikationer. I 1973 installerede vi verdens første tekstilkanalløsning, hvilket blev begyndelsen på en helt ny måde at tænke indenfor HVAC/R og indeklima løsninger. 

Vi er stadig på forkant med innovationen og er stolte af at levere optimale luftfordelingsløsninger verden over gennem vores salgsselskaber og et betydeligt forhandlernetværk.

Vores erfarne ingeniører sikrer den optimale luftfordeling uanset projektets kompleksitet. Vores hovedsæde ligger i Herfølge og alle systemer produceres efter mål på egen fabrik i Litauen.

 

 

 

Kontaktinformation
Fabricair
Islandsvej 3
4681 Herfølge
Tlf:56 65 21 10
Web:
Email:   sales-dk@fabricair.com