Det skalérbare styringskoncept - Leveret til blandt andet Rambøll

Annonce

Det skalérbare styringskoncept - Leveret til blandt andet Rambøll

Solafskærmning er en fysisk bevægelig del, som har stor betydning for indeklimaet og brugernes generelle komfort, men desværre oplever brugerne ofte, at solafskærmningen ikke fungerer godt nok.

Derfor har Fischer i samarbejde med sit søsterselskab Blendex udviklet det brugeroptimerede styringskoncept sunsync™. Konceptet er designet til at dække alle behov uanset projektets størrelse, kompleksitet og prisniveau. Serien spænder fra klassisk analog styring til avanceret digital styring.

Udfordringen i styringsløsninger er at opfatte og forstå helheden i det komplekse system, der udgør hele bygningsstyringen. De enkelte styringer kan isoleret set fungere udmærket, men når alt kobles sammen til en helhed, opstår der ofte modsatrettede virkninger. Sunsync er et skalérbart koncept, som kan udvides til at omfatte alle former for bygningsstyring i et integreret hele.

Vi har blandt andet leveret sunsync™ til Rambølls nye hovedkvarter i Esbjerg, STB BYG’s domicil i Vejle, Børnebyen på Christianshavn og en række norske projekter.

 

Læs om sunsync™Her kan du også downloade datablade og eldiagrammer.

Kontaktinformation
Fischer Gardiner
Holmstrupgaardvej 4
8220 Brabrand
Tlf:70154055
Email:   fischer@fischergardiner.dk
Det-skal-rbare-styringskoncept