<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Effektiv solafskaermning leveret til SOSU Horsens
Fischer Gardiner

Annonce

Effektiv solafskærmning leveret til SOSU Horsens

Den nye social- og sundhedsskole SOSU Horsens stod færdig sidste år. Bygningen er omkring 4.500 kvadratmeter og har plads til cirka 600 elever og kursister. Det overordnede mål med den nyopførte skole er at skabe et innovativt læringsmiljø, som er fleksibelt overfor nye undervisningsmetoder og teknologiske muligheder.


Fischer har leveret zip-screens til projektet. Zip-screens er effektive og funktionsdygtige i vindhastigheder op til 20 m/sek. Dugen fastholdes ved hjælp af et lynlåssystem. Det øger stabiliteten og giver en endnu tættere afskærmning end den, der kendes fra traditionelle screens. Zip-screens fås i mange forskellige størrelser og kan tilpasses enhver bygning. Vi tilbyder også en særlig indbygget specialløsning, som integreres direkte i facadekonstruktionen. 

Kontaktinformation
Fischer Gardiner
Holmstrupgaardvej 4
8220 Brabrand
Tlf:70154055
Email:   fischer@fischergardiner.dk