<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kaempe potentiale i dynamiske facader
.-.
Fischer Gardiner

Annonce

Kæmpe potentiale i dynamiske facader

Bygningsreglementet præger vores løsninger i byggeriet i dag, og det er måske godt nok lige nu, men hvad med om fem eller ti år?

Vi må ikke begrænse os, når vi tænker i muligheder, for der er et kæmpe potentiale. Det mener Torsten Sack-Nielsen, forskningsleder på forsknings- og udviklingscenter VIA Byggeri, Energi, Vand og Klima, VIA University College. Han har forsket i og skrevet en ph.d. om dynamiske facader.

Multifunktionelle elementer

I modsætning til den statiske facade, som skærmer, beskytter og adskiller inde og ude, vil en dynamisk facade interagere i forhold til indre og ydre klimaforhold. Det drejer sig altså om meget mere end at åbne vinduet eller rulle gardinet ned.

”Ideelt set vil en dynamisk facades elementer have mulighed for specifikt at agere ”af sig selv” på en række tilstande. Fx er solindstrålingens vinkel på vores breddegrader meget forskellig fra årstid til årstid. Det betyder, at løsningerne i facadens solafskærmende elementer skal have stor bredde, og de skal kunne reagere hurtigt, da mængden af lys og varme ofte skifter henover dagen – også om sommeren.”

”Som et eksempel på et multifunktionelt element i den dynamiske facade vil solafskærmningen om sommeren både kunne holde varmen ude og reflektere lyset ind, øge effektiviteten for bygningsintegrerede solceller, absorbere støj og så videre. Den udvikling vil løfte solafskærmning, som vi kender i dag, til et helt nyt niveau.”


Læs hele vores interview med Torsten Sack-Nielsen i Vidensbanken 

Kontaktinformation
Fischer Gardiner
Holmstrupgaardvej 4
8220 Brabrand
Tlf:70154055
Email:   fischer@fischergardiner.dk
Fischer-Gardiner