<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Lavenergiarkitektur har brug for nye strategier
.-.
Fischer Gardiner

Annonce

Lavenergiarkitektur har brug for nye strategier

Store sydvendte glasfacader har betydelige udfordringer med overophedning. Alligevel er der stadigvæk fortalere for lavenergiarkitektur baseret på udnyttelsen af passiv solvarme. Det vil være mere hensigtsmæssigt at sammentænke vinter- og sommerforhold, siger arkitekt MAA, Ph.d. Rob Marsh, bæredygtighedschef, C.F. Møller.


Det er en meget kompleks opgave at projektere og beregne en bygning, så den både lever op til de stramme energikrav i Bygningsreglementet og inkluderer en lang række faktorer, der kan være indbyrdes modstridende. Minimering af varmeforbruget skaber en konflikt mellem termisk indeklima, overophedning og dagslys.

”Det er selv sagt en kompliceret balancegang, og den betyder, at det er nødvendigt, meget tidligt i designprocessen, at inddrage og vurdere alle disse faktorer. Vi har brug for en mere nuanceret designproces for lavenergiarkitektur, hvor vi sammentænker energibesparelser med et godt termisk indeklima og ordentlige dagslysforhold,” forklarer Rob Marsh og tilføjer:

”Vi har også brug for en mere differentieret lovgivning, der tydeligt tager hensyn til, hvordan bygninger og deres tekniske installationer fungerer på forskellige årstider. Alt for mange i byggesektoren er låst fast i at løse vinterproblematikken, selv om vi efterhånden har de største problemer om sommeren, hvor overophedning er blevet den dominerende problemstilling.

Læs hele vores interview med Rob Marsh i vores Vidensbank
 
Kontaktinformation
Fischer Gardiner
Holmstrupgaardvej 4
8220 Brabrand
Tlf:70154055
Email:   fischer@fischergardiner.dk
Fischer-Gardiner