<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vi skal taenke facader paa en helt ny maade
Fischer Gardiner

Annonce

Vi skal tænke facader på en helt ny måde

Hvordan kan en facade være konstrueret om 10-20 år? Hvordan bliver den multifunktionel? Og hvordan vil den se ud?

 

Arkitekt og Ph.d. Torsten Sack-Nielsen, forskningsleder på forsknings- og udviklingscenter VIA Byggeri, Energi, Vand og Klima, VIA University College, mener, at der er rigtig meget at udvikle, udforske og undersøge omkring dynamiske facader.

 

”Bygningsreglementet præger vores løsninger i byggeriet i dag, og det er måske godt nok lige nu, men hvad med om fem eller ti år? Vi må ikke begrænse os, når vi tænker i muligheder, for der er et kæmpe potentiale,” siger Torsten Sack-Nielsen, som har forsket i og skrevet en ph.d. om dynamiske facader.

 

Han har blandt andet fundet inspiration i japanske foldeteknikker og i naturen:

 

”Der er kaktusarter, som lever meget ekstreme steder. Det kan de, fordi deres overflade er som en simpel vertikal zigzag-foldning, så de på den måde ”selvskygger”. Samtidig kan disse kaktusarter tilpasse sig situationen ved at udfolde sig eller trække sig sammen, afhængig af vandbehovet. Der er foldeprincipper, fx de helt naturlige bevægelser, når et blad vokser ud. Det er foldninger med stor styrke og retningsbestemt bevægelighed på samme tid. Vil det være muligt at overføre disse teknikker til facadeelementer?”


Foto: Al Bahar Towers, Abu Dhabi

 

Læs hele vores interview med Torsten Sack-Nielsen i Vidensbanken

Kontaktinformation
Fischer Gardiner
Holmstrupgaardvej 4
8220 Brabrand
Tlf:70154055
Email:   fischer@fischergardiner.dk
Fischer-Gardiner