<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vi ved hvordan solafskaermning fungerer
.-.
Fischer Gardiner

Annonce

Vi ved, hvordan solafskærmning fungerer

Derfor har vi udviklet et brugervenligt og skalérbart styringskoncept.

 

Solafskærmning er en fysisk bevægelig del, som har stor betydning for indeklimaet og brugernes generelle komfort, men desværre oplever brugerne ofte, at solafskærmningen ikke fungerer godt nok.

Fischers eget styringskoncept sunsync™ er designet til at dække alle behov uanset projektets størrelse, kompleksitet og prisniveau. Serien spænder fra klassisk analog styring til avanceret digital styring.

Udfordringen i styringsløsninger er at opfatte og forstå helheden i det komplekse system, der udgør hele bygningsstyringen. De enkelte styringer kan isoleret set fungere udmærket, men når alt kobles sammen til en helhed, opstår der ofte modsatrettede virkninger. Sunsync™ er et skalérbart og brugervenligt koncept, som kan udvides til at omfatte alle former for bygningsstyring i et integreret hele.

Et intelligent system med en række fordele

Fischer har blandt andet leveret sunsync™ til Rambølls domicil i Esbjerg: ”Det er et tilgængeligt og intelligent system, som kan håndtere vores bygning på den måde, som vi ønsker og har brug for. Det er let at have med at gøre i den daglige drift, og som styringskoncept har sunsync™ generelt en række fordele,” siger chefkonsulent Per Fristrup Qvist, Rambøll.

”Konceptet kan fx anvendes, hvis en bygning ikke er udstyret med et CTS-system eller andre intelligente systemer. Det er også rigtig godt, at sunsync™ er udviklet i en række versioner, så man har mulighed for at vælge lige netop det styringsniveau, bygningen har brug for.”

Besøg sunsync™'s hjemmeside. Her kan du også downloade datablade, el-diagrammer og udbudsbeskrivelser.

Kontaktinformation
Fischer Gardiner
Holmstrupgaardvej 4
8220 Brabrand
Tlf:70154055
Email:   fischer@fischergardiner.dk
Fischer-Gardiner