<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> H G SoFi mesh
HÅG SoFi mesh

Annonce

HÅG SoFi mesh

HÅG SoFi mesh med netryg bygger på markedsførende teknologi og flot æstetik og er en siddeløsning med et godt design, suveræn komfort og uendelig fleksibilitet.

HÅG SoFi mesh er designet med henblik på at skabe energi hos brugeren og hjælpe med at øge fokus og det generelle velvære.

HÅG SoFi mesh viderefører HÅG-traditionen med at skabe bevægelse for brugerne og gøre livet mindre ordinært. Det er sådan, vi hylder bevægelse.

Kontaktinformation
Flokk A/S
Pakhus 48, Sundkaj 9, 2. sal
2150 Nordhavn
Tlf:+45 99 50 55 00
Email:   info-dk@flokk.com
H-G-SoFi-mesh