<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> 2 lags jernfattigt glas eller 3 lags energiruder
Glasfakta

Annonce

2-lags jernfattigt glas eller 3-lags energiruder

2-lags jernfattigt glas versus 3-lags energiruder - et forskningsprojekt.

 

Dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver for energirenovering: 2-lags vinduer vs. 3-lags vinduer.


Et forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Elforsk og Dansk Energi undersøger hvordan man, når det gælder vinduer, bedst energirenoverer helårsboliger fra før 1985. Boliger bygget før 1985 er interessante da de udgør 67% af det samlede boligareal, og fordi de er bygget før, der var krav til bygningers energiforbrug. 

Projektet beskæftiger sig udover energibesparelse også med sundhedsmæssige aspekter ved energirenoveringer herunder dagslyskvalitet og indeklima. Forskning har i de senere år vist at dagslyset har betydning for menneskets velvære og sundhed generelt. Vores døgnrytme, søvn, humør og D-vitamin niveau stimuleres af naturligt dagslys. Da vi i gennemsnit opholder os 90% af tiden indendørs, har det derfor stor betydning hvilken kvalitet af dagslys, der kommer igennem vinduerne.

 

To identiske beboelsesejendomme i en boligforening er grundlag for projektet

Projektet undersøger den sundhedsmæssige og energimæssige effekt ved anvendelse af to forskellige vinduestyper ved energirenovering. To identiske beboelsesejendomme i en boligforening i Haderslev energirenoveres med henholdsvis vinduer med 2-lags glas med jernfattigt glas og 3-lags energiruder. Der er indsamlet data før renoveringen og efter renoveringen.

Sundhed

Resultaterne af den indsamlede data viser at søvnkvaliteten forringes hos beboerne med 3- lags energiruder, mens beboerne med 2-lags jernfattig glas oplever en bedre søvnkvalitet.

Læs mere om hvad rapporten ellers siger om indeklima, søvn og humør, sundhed og D-vitamin, udvendig kondens, energiforbrug og økonomi.

 

Kontaktinformation
Glasfakta ApS
Jens Juuls Vej 17
8260 Viby
Tlf:86 266 244
Email:   info@glasfakta.dk
Glasfakta