<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Har I helt styr paa alle aendringer i BR18
Glasfakta

Annonce

Har I helt styr på alle ændringer i BR18?

Glasfakta tilbyder et tilpasset kursus med en opdateret oversigt over alle ændringer i BR18 med hensyn til Eref, brandkrav, personsikkerhedskrav, dokumentation og CE-mærkning.

 

Glasfakta tilpasser deres kurser om bygningsglas og BR18 aktuelle ønsker. Kursus afholdes efter aftale hos kunden, der stiller kursusfaciliteter til rådighed.

Kurserne afholdes af Carl Axel Lorentzen, der har mere end 30 års erfaring inden for glasbranchen og teknisk information til glaskunder i Danmark og Norden,


Kurset kan f.eks. have følgende indhold:

 

Glaskursus – BR18

1. Introduktion: Grundlæggende om glas, floatglas, mærkning (inkl. CE), SBi-192: Glas i byggeri.

2. Generel orientering om konsekvenser i BR18 og certificeringsordninger for konstruktioner og brand.

3. Konsekvens for glasvalg pga. krav i bygningsreglementet BR18:

 

Dimensionering af glas:

 • SBi-anvisning 215: ”Dimensionering af glas i klimaskærmen”, ny udfordring med 3-lag aht. klimalast.

 

Personsikkerhedsglas:

 • Hærdet glas, Lamineret glas. Ny personsikkerhedsglas- vejledning i BR18.
 • Vejledninger fra Glasindustrien: Glasværn, Fuldglasvægge, Glastag, Gulvglas.

 

Sikringsglas:

 • F&P niveauer og klasser, EN 1627-30.
 • Vejledninger fra Glasindustrien: Sikringsglas, Privathjemsikring og Elevatorglas.

 

Brandbeskyttende glas:

 • E (tidl. F), EW (ny) og EI (tidl. BD/BS).
 • Brandbeskyttende glas i prøvede og godkendte bygningsdele.
 • Vejledninger og håndbøger fra DBI: BTV-37 Glas og brand.  
 • Ny vejledning inkl. safety, security og AVCP-krav.

 

Indeklima:

 • Træk, kuldenedfald. Termisk indeklima: BSim.
 • Solafskærmende glas (g-værdi, Direkte stråling).
 • Akustisk indeklima. Lydreducerende glas. Lydreduktion: Rw (C;Ctr).
 • Farver i glas (refleksion, gennemsyn, rumfarve).

 

Energiforbrug og energiramme:

 • U-værdi, g-værdi iht. energirammer, Be18, Eref.
 • Solafskærmning, overophedning
 • Termoruder med energiglas, solafskærmende glas.

 

Der udleveres ikke materiale på kurset, men alle præsentationer udleveres efterfølgende som PDF.

 

Kursets varighed vil være 2-3½ time, afhængig af emnerne, inkl. tid til besvarelse og uddybning af spørgsmål.

 

Kursus aftales direkte med Carl Axel Lorentzen.

 

Kurset afholdes af:

 

Kontaktinformation
Glasfakta ApS
Jens Juuls Vej 17
8260 Viby
Tlf:86 266 244
Email:   info@glasfakta.dk