<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Mange i byggeriet saetter for stor tiltro til CE maerkede materialer
Glasfakta

Annonce

Mange i byggeriet har for stor tiltro til CE-mærkede materialer

CE-mærket kan beskrives som en byggevares varedeklaration og skal ledsages af dokumenter, hvor byggevarens ydeevne præsenteres. Når en byggevare er CE-mærket, kan den markedsføres og sælges frit i hele EU.

 

Der skal udover CE-mærket/Ydeevnedeklarationen sikres at produktet bruges lovligt iht BR.

At en byggevare er CE-mærket, er ikke ensbetydende med, at den må anvendes i et hvilket som helst byggeri eller anlægsarbejde i Danmark. Der kan være nationale byggebestemmelser, der stiller særlige krav til byggevaren i forhold til byggeriets eller anlægsarbejdets konkrete anvendelse. Her kan CE-mærket og ydeevne-deklarationen gøre det lettere for kunden at vurdere, om den konkrete byggevares egenskaber gør den egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet, og om byggevaren ved bestillingsarbejder er i overensstemmelse med kundens bestilling.

Læs mere om CE-mærket, DoP og AVCP på Glasfakta.dk

 
Kontaktinformation
Glasfakta ApS
Jens Juuls Vej 17
8260 Viby
Tlf:86 266 244
Email:   info@glasfakta.dk
Glasfakta