<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nye brandklasser for branddoere og brandskydeporte pr 1 november
.-.
Glasfakta

Annonce

Nye brandklasser for branddøre og -skydeporte.

1. nov. 2019 trådte nye regler vedr. branddøre og brandskydeporte i kraft, og dermed må der ikke længere sælges brandskydeporte og udvendige branddøre, der ikke er godkendt og CE-mærket iht. den europæiske standard EN 16034. De gamle brandklasser BD30 og BS60 er erstattet med nye EI230 og EI260 brandklasser.

Brandskydeporte skal nu også CE-mærkes fra d. 1. nov. 2019, de skal være prøvede og klassificerede efter EN 1634 og EN 13501-1.

De 3 trin:
-Produktstandard (CE-mærkning)
-Prøvning
-Klassifikation

DS/EN 16034:2014

Dørsæt, porte til industri og andre erhverv, garageporte samt oplukkelige vinduer - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber.

 

DS/EN 1634-1:2014+A1:2018

Brandmodstands- og røgkontrolprøvning af døre, skodder, oplukkelige vinduer samt bygningsbeslag – Del 1: Brandmodstandsprøvning af døre, skodder og oplukkelige vinduer.

 

DS/EN 13501-1:2018

Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele – Del 1: Klassifikation ved hjælp af data fra prøvning af reaktion på brand.

 

Gå til Glasfakta for at læse mere om de europæiske produktstandarder for branddøre.

 

 

Kontaktinformation
Glasfakta ApS
Jens Juuls Vej 17
8260 Viby
Tlf:86 266 244
Email:   info@glasfakta.dk
Glasfakta