<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> http www glasfakta dk files PDF Kursusmateriale Glasfakta kursus 11 BR18_Sept18 pdf
Glaskursus - Nyt om BR18

Annonce

Glaskursus - Nyt om BR18

Grundlæggende introduktion til funktionsglas i henhold til nyt BR18.
Formålet med dette GLASFAKTA-kursus er at orientere om lovkrav iht. BR18, tilhørende standarder og vejledninger og dermed muligheder/begrænsninger og den rigtige anvendelse af de mange forskellige funktionsglas. Kurset giver deltagerne et overblik i gældende regler og muligheder. Der udleveres oversigter og kursusmateriale.

Emner med glas i BR18, grundlæggende, floatglas, CE-mærkning, bips
Dimensionering af glas: SBi-anvisning 215: Dimensionering af glas i klimaskærmen. 2. udgave. NY
Personsikkerhedsglas i BR18: ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger.” NY
Vejledninger fra Glasindustrien: Glastag, Glasværn, Fuldglasvægge.
Sikringsglas: F&P niveauer og klasser (tidl. Skafor).
Vejledninger fra Glasindustrien: Sikringsglas og Elevatorglas.

Brandbeskyttende glas
BR18: NYE Præaccepterede løsninger iht nye brandklasser.
E(tidl. F), EW (NY) og EI (tidl. BD/BS).
Brandteknisk Vejledning 37: ”Glas og brand” samt vejledninger og håndbøger fra DBI.

Indeklima og energi
Termisk indeklima, BSim.
Solafskærmende glas (g-værdi, Direkte stråling)
Akustisk indeklima. Lydreducerende glas.
Dagslys. SBi-anvisning 219: Dagslys i rum og bygninger.
Energiramme: U-værdi, g-værdi iht. energirammer jf. beregningsprogrammet Be18. Eref for vinduer.
Energiglas, Solafskærmende glas og Facadeglas.

Kursets varighed: 2-3½ time Afhængig af emner. (incl. tid til besvarelse og uddybning af spørgsmål)


Kurset afholdes af Carl Axel Lorentzen,
Diplomingeniør, M. IDA
T: 2018 5239
M: cal@glasfakta.dk


Kursus afholdes efter aftale hos kunden, der stiller kursusfaciliteter til rådighed.
Kursus aftales direkte med Carl Axel Lorentzen
Kontaktinformation
Glasfakta ApS
Jens Juuls Vej 17
8260 Viby
Tlf:86 266 244
Email:   info@glasfakta.dk