<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> http www glasfakta dk viden vinduer doere energi og miljoe energi kontra sundheden
Glasfakta: Indeklima og trivsel skal tænkes ind i byggeriet

Annonce

Glasfakta: Indeklima og trivsel skal tænkes ind i byggeriet

Det er vigtigt, at man i forbindelse med renovering og opførelse af nyt byggeri ser mere på anvendelsen af bygningerne og ikke kun på energikrav for de enkle bygningsdele. Energikravene kan være rimelige og rigtige, men de skal også ses i den store sammenhæng.

 

Vi må kunne blive enige om, at der bygges til mennesker, som skal kunne opholde sig i bygningerne uden at det går udover deres sundhed – uanset de økonomiske omkostninger og ønsket om et ”grønt-diplom”.

 

Indeklima og sundhed bør tænkes ind i byggeriet

Et godt indeklima er vigtigt for, at vi føler os godt tilpas og kan have et godt helbred, og indeklimaet er på den måde en vigtig faktor for en bygnings funktionalitet. Glaskonstruktioner, glasfacader og vinduer spiller her en afgørende rolle, men den store fokus på energibesparende foranstaltninger med krav om mere og mere energieffektive glasløsninger har dog i nogen grad overskygget ønskerne til indeklimaet.

 

Energistyring og klimaregulering af en facade er styret af flere faktorer, hvoraf facadens evne til at holde på varmen, den såkaldte U-værdi, kun er en af dem. Besparelserne på varmeregningen har her spillet en stor rollen. En bivirkning ved de fine isoleringsdata er at køleanlæg i erhvervsbyggerier arbejder på højtryk hele sommeren.

 

Mennesket må komme før det grønne stempel

Bygningsreglementet stiller store krav til vores bygninger for, at vi skal mindske energiforbruget, hvilket betyder krav om valg af vinduer med høj varmeisolering, og ofte er det nødvendigt med vinduer med 3 lag glas. Vinduer med 3 lag glas kræver dog også flere ressourcer til produktion, under transport og ved montering. 

Der er flere situationer, hvor energibesparende krav og tiltag ikke tager hensyn til anvendelsen af bygningen, hvilket medfører et dårligt indeklima og større driftsmæssige omkostninger – hvor er energibesparelserne og fornuften så henne? 

Den moderne energirude har en forbilledlig U-værdi. Tiden er inde til at fokusere på g-værdien, så den er afstemt efter bygningens anvendelse. g-værdien er et mål for solvarmens indstråling gennem ruden. I erhvervsbygninger vil det være hensigtsmæssigt at styre varmen om sommeren; derfor bør man projektere ruder med en lav g-værdi.

Det koster mere at fjerne varme fra en bygning end det koster at varme den op

Det er mere bekosteligt at fjerne overskudsvarme fra en bygning, end det er at varme bygninger op, derfor er løsningen ikke længere lav U-værdi alene, men lav U-værdi og tilpasset g-værdi afhængig af bygningens funktion og brugsmønster.

De rigtige glasløsninger er passive foranstaltninger, der ikke koster noget i drift, men er virksomme hele tiden, eller helt nye dynamiske facadeløsninger, som kan ændre sig efter behov.

Et godt indeklima er vigtigt for menneskers velbefindende. Jagter vi kun lavere U-værdier, koster det dyrt på bundlinjen, men også på det menneskelige plan.

 

På Virupskole ved Aarhus har nøgleordet været trivsel, da facaden skulle renoveres. Der var derfor fokus på g-værdien ved udskiftning af glasset. Indeklima og lysforhold har fået et kæmpe løft, og det er rart og behageligt at opholde sig i lokalerne. - Og som man kan se på topbilledet, pynter den nye glasfacade i den grad på bygningen. Med den nye glasfacade kunne udvendig solafskærmning undværes.

 

Kontaktinformation
Glasfakta ApS
Jens Juuls Vej 17
8260 Viby
Tlf:86 266 244
Email:   info@glasfakta.dk