Tjekliste til bæredygtigt byggeri

Annonce

Tjekliste til bæredygtigt byggeri

For at opnå bæredygtighed skal en række væsentlige aspekter – ud over energi – indgå i beregningen. F.eks. økonomi, bygningens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære mv.

Desuden vil materialevalget også indgå som en væsentlig faktor: Kan et byggemateriale genanvendes? Hvor lang levetid har det? Indeholder det miljøskadelige stoffer? Hvor meget energi, benyttes der til fremstilling? osv.


Tjekliste til bæredygtigt byggeri:


Som en praktisk checkliste i forbindelse med et bæredygtigt materialevalg kan disse punkter anvendes i dit arbejde med bæredygtigt byggeri:

 1. Benyt byggematerialer med miljødeklarationer
  Den bedste måde at vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning igennem hele livcyklussen er med en miljødeklaration. Her kan man finde oplysninger om indhold, graden af genbrugt materiale ved produktionen, energiforbrug og udledning samt evnen til at genbruge udtjente produkter.
   
 2. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer
  Miljøstyrelsen vedligeholder løbende en liste over farlige stoffer, der skal undgås. Dette gælder især materialer, som skal monteres indvendigt i byggeriet. Gyproc gipsprodukter indeholder ingen farlige stoffer fra listen.
   
 3. Benyt genanvendelige materialer
  Da alternativet til genbrug er deponering, hvilket er forbundet med både omkostninger og en miljøbelastning, skal man vælge byggematerialer, der kan genanvendes fuldt ud efter endt brug. Gyproc har et etableret, effektivt indsamlings- og genbrugssystem for brugte gipsplader og gen-bruger det indsamlede gips i produktionen af nye gipsplader.
   
 4. Lang levetid
  Det er vigtigt at benytte materialer med en lang levetid for at undgå ressourcekrævende udskiftninger i byggeriets anvendelsesperiode. Gipsvægge og -lofter er meget velegnede, da materialet er stærkt og uforgængeligt. Den lange levetid forstærkes desuden af muligheden for at reparere og male overfladerne.
   
 5. Lave vedligeholdelsesomkostninger
  I mange tilfælde er det anskaffelsesprisen, som er beslutningsgrundlaget for materialevalget. Men hvis man i stedet ser på bygningens totale levetidsomkostninger, er byggematerialernes anskaffelsespris minimal. Derimod kan vedligeholdelsesomkostningerne være meget store over en årrække – f.eks hvis materialerne ikke er vedligeholdelsesvenlige. Gipsvægge og -lofter har lave vedligeholdelsesomkostninger, da de er uforgængelige og nemt kan repareres og genmales.
   
 6. Undgå materialer, der afgasser
  Gyproc gipsprodukter er et rent naturprodukt, som hverken indeholder farlige tilsætningsstoffer eller bindemidler. Derfor afgasser vore produkter heller ikke. Alle Gyproc gipsprodukter er testet af Dansk Indeklima Mærkning og ligger i bedste klasse.
   
 7. Lavt materialespild
  Et væsentligt kriterium for at reducere ressourceforbruget er at reducere spild, anvende materialer optimalt og undgå affald.
   

Gyproc gipsprodukter er som standard produceret i mål, der modsvarer branchens byggemoduler. Dermed reduceres tilskæring og gipsaffald. Gyproc hjælper også projekterende med Byggeoptimering i forbindelse med f.eks. skræddersyede projektleverancer for at reducere bl.a. materialeforbruget i et byggeri.


Læs mere om Gyproc gipsprodukter og bæredygtigt letbyggeri.s

Kontaktinformation
Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Tlf:+45 59 57 03 30
Email:  
Tjekliste-til-b-redygtigt-byggeri