<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> IC Meter Energirenovering og nybyggeri ikke uden aftalte maalepunkter
Energirenovering og nybyggeri – ikke uden aftalte målepunkter!

Annonce

Energirenovering og nybyggeri – ikke uden aftalte målepunkter!

I de kommende år skal landets bygninger gennemgå omfattende energirenoveringer samtidig med, at nye huse skal være energimæssigt helt i top. Én af de store udfordringer er, at renoveringsprojekter sjældent leverer de forventede varmebesparelser og indeklima.

 

 

Hvis energirenoveringer skal blive et blomstrende marked, skal aftalerne baseres på garanterede ydelser og målinger. Det udtaler IC-Meters adm. direktør Göran Wilke, der stiller sig kritisk overfor de manglende målopfølgninger i aftalerne mellem entreprenører og deres kunder.

 

- Når vi køber energirenoveringer, køber vi en behandling af en bygning med en forventet effekt. Hvis renoveringen ikke giver det forventede resultat, bliver dette tit forklaret med forkert brugsadfærd. Det er muligt, at entreprenøren har ret, når han fastholder, at energirenoveringen var lige efter bogen, og at det er brugerens adfærd, der er gal. Men problemet er, at det er der ingen der ved. Det vi derimod ved, er, at når den faktiske energibesparelse skuffer, så falder kundernes interesse for at fremtidssikre deres bygninger.  

 

Godt indeklima er målet – klimaskærm og energi midlet

IC-Meter tilbyder et samlet koncept med måling af indeklima, vejrdata og analyser samt data fra kundernes varme-, el- og vandmålere før og efter renovering. Det giver kunderne adgang til en helt ny generation avancerede analyseværktøjer, hvor energi- og vandforbrug vurderes ift. til det, som kunderne reelt efterspørger - nemlig et godt indeklima.

 

- Med smarte analyseværktøjer i skyen kan kunderne netop få svar på, om et højt varmeforbrug skyldes bygningsmangler eller brugeradfærd, eller få vurderet el- og vandforbrug i forhold til det aktuelle aktivitetsniveau i bygningen. Konceptet kan samtidig levere et beregnet energimærke, der baseres på faktiske målinger af energi og indeklima, siger Göran Wilke og fortsætter:

 

- Nøglen til at hjælpe kunderne med at spare energi og vand er at udpege årsagerne til et højt forbrug, uanset om det skyldes teknik eller brugernes adfærd.

 

Dokumentér indeklima og energiforbrug

Hvis man skal vurdere kvaliteten af en bygning, er det ikke nok at kende energiforbruget. Göran Wilke afslutter:

 

- Blot én grads forskel i temperaturen inde eller ude ændrer forbruget med knap syv procent. Hvis man blot regner med, at alle har 20° C i stuen, kan man meget let forregne sig og fejlvurdere effekten af f.eks. efterisolering. Løsningen er lige til, hvis man husker på, at kerneydelsen er et godt indeklima, og at det er forskellen imellem inde- og udeklima der koster energi. Temperatur, luftforhold og omfang af aktiv udluftning kan enkelt dokumenteres ved fortløbende målinger af indeklimaet - temperatur, fugt og CO2.

 

Fra indeklima til samlet koncept for ejendomsadministration  

Firmaet IC-Meter har i nogle år markedsført professionelle analysekoncepter til dokumentation af indeklimaet i skoler, arbejdspladser og boliger. Med et ’Plug ’n Play’-koncept baseret på GSM og avancerede Cloud- tjenester, leverer IC-Meter indeklimaanalyser ud fra målinger af temperatur, fugt, CO2 og støj samt lokale vejrdata.

 

Med de nye lanceringer af analyseværktøjer (’Big Data’) i skyen arbejder IC-Meter på at levere én samlet løsning til ejendoms- og boligselskaber, der omfatter indeklima- og energiovervågning, varmeregnskaber, kontrakter vedr. energirenovering, klagehåndtering

samt styring af CTS-anlæg.

 

IC-Meter har netop udviklet et aktivitetsindeks, der giver brugeren et billede af den aktuelle menneskelige aktivitet i et lokale eller en bygning. Formålet er at optimere service og drift. IC-Meters kundekreds tæller blandt andet større ejendoms- og boligselskaber samt hver tredje danske kommune.

IC-Meter
...

IC-Meter

IC-Meter har udviklet et Cloud-baseret Plug ’n Play produkt til at måle, analysere og visualisere indeklima, energi og ventilationsforhold. Det er et generisk produkt der fungerer globalt, dvs. alle steder på kloden med Internet. Via web-services kan data enkelt udveksles med andre systemer.

Kontaktinformation
IC-Meter
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf:+45 23 25 75 77
Web:
Email:   info@ic-meter.com