<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JFP I top p sidste DNU bygning
I top på sidste DNU-bygning

Annonce

I top på sidste DNU-bygning

 

Arbejdet på Danmarks største hospitalsbyggeri, Det Nye Universitetshospital i Skejby, lakker for JFP’s vedkommende mod enden. Den største opgave, S2, er allerede afleveret og arbejdet på S4 nærmer sig også sin afslutning. Sengebroen, der forbinder S4 med S2 og som er den sidste bygningsdel, er nu kommet helt til tops. Facadearbejderne og tagdækningen kan snart starte. Så JFP’s team på opgaven har påbegyndt mangelregistrering på hovedbygningerne i S4.

 

Opgaven har JFP udført i joint venture med Max Bögl International SE. Den består af tre sammenhængende bygninger på henholdsvis fire og otte plan, der afslutter nabobygningerne S2 og S3. S4’s storentreprise omfatter mere end det traditionelle elementbyggeri: Jord og kloak, komplicerede fundamenter og insitubeton, sandwichelementer, lette facader, alufacader, naturlig ventilation, murværk, stål og smed, tagdækning, pudsegondolanlæg på taget og udvendig automatiseret solafskærmning.

 

Byggeriet skal i fremtiden indeholde mange forskellige funktoner som patient- og personaleservice samt forskning og uddannelse, dialyse, nyremedicin, fysio- og ergoterapi, kirugi og urinvejskirugi, intensiv og operation samt perioperativ. Selve råhuslukningsentreprisen havde opstart i foråret 2015.

Kontaktinformation
Jørgen Friis Poulsen a/s
Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning
Tlf:+45 96 26 94 44
Email:   post@jfp.dk