<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JFP Ros til JFP fra Force Certification
Ros til JFP fra Force Certification

Annonce

Ros til JFP fra Force Certification

 

Sikkerhed og arbejdsmiljø får stor fokus hos JFP. Derfor er det naturligt for os at være certificeret efter den europæiske arbejdsmiljøstandard DS/OHSAS 18001, hvilket også betyder, at vi har Arbejdstilsynets grønne krone-smiley. Det er vi stolte af.

 

Hvert år får vi besøg af eksterne auditorer, der gennemgår udvalgte byggepladser og dele af vores systemer. I oktober gennemgik vi årets overvågningsaudit med besøg på byggepladserne Nimbusparken og DNV Service- og Teknikby samt kontorerne i Herning og København, og heldigvis gik besøget rigtig godt. JFPs byggeledelse og kontorer klarede sig igennem med i alt blot to små afvigelser og fik efterfølgende ros fra auditoren. Blandt andet for den generelle implementering og interessen for systemet samt pæne og ryddelige byggepladser.

 

Vi er stolte af at have medarbejdere, der alle er med til at skabe en sikker og sund arbejdsplads og gøre JFP til et rigtig rart sted at være.

Med DS/OHSAS 18001 arbejdsmiljøledelsescertifikatet kan vi blandt andet dokumentere, at vi overholder lovkrav på arbejdsmiljøområdet, forebygger arbejdsulykker og har en effektiv styring af indsatser og resultater på området. JFP blev re-certificeret i 2015. Det netop overståede besøg var det første af tre, inden næste re-certificering i 2018.

 

Kontaktinformation
Jørgen Friis Poulsen a/s
Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning
Tlf:+45 96 26 94 44
Email:   post@jfp.dk
JFP-Ros-til-JFP-fra-Force-Certification